Practică de cartare, anul I

În timpul practicii de cartare, studenţii anului I pun în aplicare în teren noţiunile dobândite în cadrul cursurilor şi laboratoarelor de Cartografie şi Geologie fizică. Aceştia trebuie să recunoască diferitele tipuri de roci, să înregistreze poziţia stratelor precum şi alte elemente structurale (cute, falii, etc.), să preleveze eşantioane de roci şi fosile, să descrie aflorimentele întâlnite, iar, în final, să întocmească o hartă geologică a zonei studiate.


La sfârşitul anului universitar 2013-2014 am participat alături de Conf. Dr. Mihai E. Popa la coordonarea studenţilor în cadrul practicii de cartare de la Bigăr, judeţul Caraş-Severin. Detalii privind organizarea practicilor de cartare la Bigăr