Laborator Stratigrafie

Bibliografie

 • Tătărâm, N., Pană, I., Bărbulescu, A., 1980. Îndrumător practic de Stratigrafie., 1980. Îndrumător practic de stratigrafie. Partea I-a. Universitatea din Bucureşti, 112 p.
 • Tătărâm, N., Pană, I., Bărbulescu, A., Orbocea, M., Serini, V., 1982. Îndrumar practic de stratigrafie. Partea a II-a. Universitatea din Bucureşti, 142 p.
 • Tătărâm, N., 1984. Geologie stratigrafică şi paleogeografie. Mesozoic şi Cainozoic. Editura Tehnică, Bucureşti, 495 p.
 • Tătărâm, N., 1988. Geologie stratigrafică şi paleogeografie. Precambrian şi Paleozoic. Editura Tehnică, Bucureşti, 354 p.

Materiale utile

 • Scara stratigrafică internațională (v.2016)
 • Codul de culori în stratigrafie
 • Enunț Tema 2
 • Enunț Tema 3
 • Enunț Tema 4
  • 1. Precambrian
  • 2. Faciesuri Paleozoic
  • 3. Paleozoic timpuriu
  • 4. Paleozoic târziu
  • 5. Mezozoic
  • 6. Triasic
  • 7. Faciesuri Jurasic
  • 8. Faciesuri Cretacic
  • 9. Faciesuri Paleogen
  • 10. Cenozoic
  • 11. Neogen
  • 12. Faciesuri Neogen
  • 13. Cuaternar
  • 14. Cuaternar
 • Enunț Tema 5

Rezultate laborator

 • Lab. Stratigrafie 2016-2017 (gr. 202)
 • Lab. Stratigrafie 2015-2016 (gr. 202)
 • Lab. Stratigrafie 2014-2015 (gr. 203B)
 • Lab. Stratigrafie 2013-2014 (gr. 203, 204)
 • Lab. Stratigrafie 2012-2013 (gr. 202, 204)