M.Ilie_Lista publicatiilor2

Alumni – Promoţia 1978 Informatică, martoră la fondarea informaticii româneşti

intalnirea din anul 1988Referință la această pagină (utilizarea de text sau imagine se va face cu citarea referinței):
M. Vlada, Promoţia 1978 Informatică, martoră la fondarea informaticii româneşti, 2018, http://prof.unibuc.ro/mateinfo78

Motto: „Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor.”  Grigore C. Moisil   (1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of  IEEE Computer Society (IEEE – 1996), părintele informaticii româneşti.

Promoţia 1978 Informatică, martoră la fondarea informaticii româneşti

La Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, în toamna anului 1974, 115 studenţi au început anul universitar în cadrul seriei C Informatică (4 grupe), având un program de studii special pentru Informatică. Anul IV a avut următoarele grupe de specializări: Informatică teoretică (131), Analiză numerică (133), Cercetări operaţionale (132), Probabilităţi şi statistică (134). După absolvire, aceştia au fost angajaţi la diverse locuri de activitate: Centre Teritoriale de Calcul, Institute de Cercetări, Ministere, Învăţamânt şi Cercetare, Centre de Calcul ale diverselor uzine, fabrici, etc. Astăzi, absolvenţii din anul 1978 îşi desfăşoară activitatea atât în ţară, cât şi în străinătate (SUA, Canada, Germania, Austria, Grecia, Israel), în următoarele domenii: IT, cercetare, învăţământ superior, finanţe, bănci, administaţie, telecomunicaţii. Un număr de 9 absolvenţi sunt doctori în matematică/informatică (Catargiu Dumitru, Crăciunean Vasile, Dima Nelu, Ioniţă Angela, Marinoiu Cristian, Răbâea Adrian, Stoleru Anca, Vianu Victor, Vlada Marin).

Profesorii universitari ai acestei generaţii de informaticieni au fost: Solomon Marcus, Livovschi Leon, Mircea Maliţa, Popovici Constantin, Văduva Ion, Tomescu Ioan, Cuculescu Ion, Vaida Dragoş, Andreian Cazacu Cabiria (Decan), Dincă George (Prodecan), Nicolae Radu (Prodecan), Viorel Iftimie, Petre P. Teodorescu, Mocanu Petre, Gavril Sâmboan, Liviu Nicolescu, Niţă Constantin, Vraciu Constantin, Mocanu Petre, Ichim Ion, Craiu Virgil, Florea Dorel, Mihnea Georgeta, Sireţchi Gheorghe, Anton Ştefănescu, Constantin Tudor, Gabriela Licea, Dumitrecu Monica, Sergiu Rudeanu, Virgil Căzănescu, Georgescu Horia, Bâscă Octavian, Atanasiu Adrian, State Luminiţa, Ion Roşca, Popescu Ileana, Popescu Liliana.

Evenimente și acțiuni:

 1. Anul 1978, luna iunie, Absolvirea, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică, Specializarea INFORMATICĂ; Grupele de studiu (anul IV) 1977/1978: Informatică teoretică (gr. 131), Analiză numerică (gr.132), Cercetări operaţionale (gr.133), Probabilităţi şi statistică (gr.134); Anul V – 2 grupe de specializări 1978/1979:   – Limbaje specializate (Litman Irin, Macoviciuc Ioan, Popescu Gabriel, Popescu Daniel, Stoleru Anca, Vlada Marin);
  – Grupa Cercetări operaţionale (Barasch Mariana, Butnăreanu Ariana, Ivănescu, Octav, Radoslovescu Ion, Răbâea Adrian) – Despre Promoția INFORMATICĂ 1978: Brosura1978info (PDF);
 2. Anul 1988, 29 – 30 octombrie, Întâlnirea de 10 ani la Facultatea de Matematică;
 3. Anul 2003, 6 – 7 septembrie, Întâlnirea de 25 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică;
 4. Anul 2004, Iniţiativa Promoţiei 1978 „Sprijin pentru învăţământul de informatică la  Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti”
 5. Anul 2008, 6 – 7 septembrie, Întâlnirea de 30 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică;
 6. Anul 2013, 21 septembrie, Întâlnirea de 35 ani la Facultatea de Matematică şi Informatică;
 7. Anul 2018, 7 septembrie. Întâlnirea de 40 de ani.

Catalog și imagini.

Întâlnirile din anii 1988, 2003, 2008 și 2013.

Referințe.

Despre Facultatea de Matematică şi Informatică

Încă de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 1864 (în anul 2014 s-au aniversat 150 de ani de la înfiinţare), Matematica a funcţionat ca secţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Informatica s-a studiat încă din anul 1960, când a apărut ca specializare, secţia „Maşini de calcul„, urmănd ca din anul 1974 să fie concurs de admitere pentru specializarea Informatică.

Istoric: Date importante

1863 – sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere (prin Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nr. 967/8 octombrie 1863)  

1864 – se înfiinţează Universitatea din Bucureşti (prin decretul domnitorului Al. I. Cuza, nr. 765, 4/16 iulie 1864)
1948 – are loc reforma învăţământului, se înfiinţează Facultatea de Matematică şi Fizică
1961 – are loc separarea în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică (ambele funcţionand în cladirea UB din Centru, intrarea D)
1974 – are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică, iar Facultatea de Fizică este transferată la Campusul „Măgurele”, inaugurat in anul 1975
2002 – are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică şi Informatică
2010 – are loc transformarea catedrelor în două departamente: Departamentul de Matematică și Departamentul de Informatică: http://fmi.unibuc.ro/ro/departamente/

DECANI – Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti
1951-1960: Gheorghe Mihoc
1960-1972: Nicolae Victor Teodorescu
1972-1974: Ionel Bucur
1974-1984: Cabiria Andreian Cazac
1984-1988: Nicolae Radu
1988-1990: Nicu Boboc
1990-1992: Nicolae Radu
1992-1996: Ion Colojoară
1996-2004: Vasile Preda
2004-2008: Ion Chiţescu
2008-2009: Ştefan Dragoş
2009-2016: Victor Ţigoiu
2016-2020: Radu Gramatovici

FOTOGRAFIE – O pagină din istoria matematicii românești, Facultatea de Matematică și Fizică – anul 1958 (https://www.facebook.com/ssmr.ro/) (poză de la prof. Ioana Moisil, prin intermediul prof. Adrian Atanasiu) :


– în primul rând, sezând, de la stânga la dreapta: Gheorghe Bratescu (fizician, prodecan), Alexandru Froda, Viorica Ionescu (curs de algebră), Octav Onicescu, Miron Nicolescu
– în spate, în picioare, de la stânga la dreapa: Solomon Marcus, Gheorghe Gussi, Valentin Poenaru, Grigore C. Moisil (aplecat), Ciprian Foiaș, Marius Stoka, Gheorghe Mihoc, Ion Cuculescu, (Necunoscut, aplecat), Nicolae Dinculeanu, Caius Iacob, (Necunoscut, preda istoria fizicii), Petre P. Teodorescu.

OBSERVAȚIE (http://mvlada.blogspot.ro/2013/03/facultatea-de-matematica-si-informatica.html).
1919-1923: Gheorghe Țițeica, decan, Facultatea de Științe
1925–1926 şi 1932–1939: Simion Stoilow, decan, Facultatea de Științe
1939-1948: Gheorghe Vrinceanu, director, Biblioteca de Matematică

Astăzi, Facultatea de Matematică şi Informatică are un renume câştigat pe plan naţional şi internaţional prin contribuţii importante la dezvoltarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice (www.fmi.unibuc.ro). În acest sens, sunt reprezentative rezultatele cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum şi succesele studenţilor de la concursurile naţionale şi internaţionale de matematică şi informatică.

Despre Informatică la Facultatea de Matematică şi Informatică – pagini din istoria informaticii românești

După anul 1949, la Facultatea de Matematică şi Fizică (succesoare a Facultăţii de Ştiinţe fondată în anul 1863), s-a format Şcoala de „Teoria algebrică a mecanismelor automate” de către Grigore C. Moisil. În 1942, Grigore C. Moisil s-a transferat de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, ca angajat la noua Catedră de Algebră şi Logică. În anul 1960, la iniţiativa profesorului Grigore C. Moisil s-a fondat secţia „Maşini de calcul” pe care au absolvit-o mai multe generaţii. În februarie 1962, prin eforturile profesorului Grigore C. Moisil sprijinit de profesorii de la Facultatea de Matematică, s-a înfiinţat „Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti” (CCUB), care în anul 1969 a primit un sistem de calcul american IBM 360/30 şi care a fost utilizat pentru formarea multor generaţii de informaticieni, contribuind la programul de informatizare din România. Ca urmare a programului de informatizare la nivel naţional, în perioada 1970/1971 s-au înfiinţat la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, secţii de Informatică (profil matematică),  secţii de Calculatoare şi automatică (profil ingineresc), respectiv secţii de Informatică economică (profil economic). În perioada 1970-1992, director tehnic al CCUB a fost prof. univ. dr. Ion Văduva, cadru didactic al Facultății de Matematică.

 • În poza de mai jos, din anul 1965, apare acad. Grigore C. Moisil alături de studenții din anul IV (au absolvit 5 ani în anul 1966), grupa „Mașini de calcul”, la o demonstrație pe un calculator analogic de la Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), într-o sală de la etajul I, str. Ștefan Furtună (informații despre poză de la prof. Nicolae Popoviciu, Source: prof. Adrian Atanasiu, http://fmi.unibuc.ro/revistadelogica/articole/No1Art73.pdf). Apar în poză: Virgil Căzănescu, Ion  Filotti,   Ştefan ?, Mihai Rigani, Junesch Gerhard,  Nicolae  Popoviciu.

 • În pozele de mai jos apare acad. Grigore C. Moisil, în fața pupitrului de comandă al calculatorului IMB 360/30 cu care era dotat (poza din stânga, Sursa: TVR) CCUB, și respectiv, în fața unităților de discuri magnetice din sala calculatorului IBM 360/30, alături colaboratorii ing. Maria Lovin, Constantin Popovici, Nicolae Popoviciu, Petre Preoteasa, Stelian Niculescu.

 • Discipolii acad. Grigore C. Moisil de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Leon Livovschi, Dragoș Vaida, Ioan Tomescu, Ion Văduva, Popovici C. Constantin, Emil Căzănescu.
 • Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil: Gheorghe Păun, Cristian Calude, Adrian Atanasiu, Horia Georgescu, George Georgescu, Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Luminița State, Nicolae Țăndăreanu, Tudor Bălănescu, Alexandru Mateescu, Radu Nicolescu, Ioan Roșca, Gheorghe Marian, Denis Enăchescu, Stelian Niculescu.

Referințe.

GAUDEAMUS

Latină

Gaudeamus igitur

Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore.

Română

Să ne bucurăm, aşadar,

Cât încă suntem tineri
Fiindcă dup-o tinereţe agitată,
Şi-o bătrâneţe-ngreunată,
Ţărâna ne va avea pe toţi.

Viaţa ne este scurtă
Va fi terminată prea curând,
Moartea vine fulgerător
Atroce ne-agaţă-n ghearele-i.
Nimeni nu-i cruţat de-aceasta.

Trăiască şcoala!
Trăiască profesorii!
Trăiască fiecare-ntrebător!
Trăiască fiecare-ntrebătoare!
Fie ca ei să-nflorească de-a pururi!


M.Ilie_Lista publicatiilor2

Contracte de cercetare naţionale & internaţionale

CNIV and ICVL Projects – Financing MCI / MECS / ANCSI

Contract de finanțarea a Manifestărilor Științifice cu participare Internațională (FP6, FP7)- ICVL – the International Conference on Virtual Learning și CNIV – Conferinta Națională de Învățământ Virtual: http://c3.icvl.eu/2018/financed

– Editions of 2017 (score: Class C, classification: international domain: 1 Information Society Technologies, financed by MCI-research activities 7.000 RON, contract no. 41M / 05.10. 2017)

• ICVL 2017 – The 12th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2017
• CNIV 2017 – Conference on Virtual Learning Edition XV – http://c3.cniv.ro/?q=2017

– Editions of 2016 (score: Class A, classification: international domain: 1 Information Society Technologies, financed by MCI-research activities 6.000 RON, contract no. 59M / 23.09. 2016)

• ICVL 2016 – The 11th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2016
• CNIV 2016 – Conference on Virtual Learning Edition XIV – http://c3.cniv.ro/?q=2016

– Editions of 2015 (score: Class A, classification: international domain: 1 Information society technologies, financed by MEN-research activities 4.500 RON, contract no. 57M / 29.09. 2015)

• ICVL 2015 – The 10th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2015
• CNIV 2015 – Conference on Virtual Learning Edition XIII – http://c3.cniv.ro/?q=2015

– Editions of 2014 (score: Class A, classification: international domain: 1 Information society technologies, financed by MEN-research activities 6.000 RON, contract no. 54M / 09.07. 2014)

• ICVL 2014 – The 9th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2014
• CNIV 2014 – Conference on Virtual Learning Edition XII – http://c3.cniv.ro/?q=2014

– 2013 edition TEHNE- Association funded Centre for Development and Innovation in Education, infringements of co-organizer of the International Conference on Virtual Learning (eTwinning Workshop, University of Bucharest, October 25 to 26, 2013), headquartered in Bucharest, . Louis Pasteur, No. 54 (4750 lei)

• ICVL 2013 – The 8th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2013
• CNIV 2013 – Conference on Virtual Learning Edition XI – http://c3.cniv.ro/?q=2013

– Editions of 2012 (score: Class A, classification: national, international participation, activity: 1 Information society technologies, financed by ANCS with 4.400 RON, contract no. 86m / 12.09. 2012)

• ICVL 2012 – The 7th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2012
• CNIV 2012 – Conference on Virtual Learning Edition X – http://c3.cniv.ro/?q=2012

– Editions of 2011 (score: Class A, classification: national, with international participation, activity: 1 Information society technologies, financed by ANCS 11,000 RON contract no. 89m / 27.05. 2011)

• ICVL 2011 – The 6th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2011
• CNIV 2011 – Conference on Virtual Learning Edition IX – http://c3.cniv.ro/?q=2011

– Editions of 2010 (score: Class A, classification: national, with international participation, field 1 information society technologies financed by ANCS RON 10,000, contract no. 119m / 30.08. 2010)

• ICVL 2010 – The 5th International Conference on Virtual Learning – http://c3.icvl.eu/2010
• CNIV 2010 – Conference on Virtual Learning Edition VIII – http://c3.cniv.ro/?q=2010

– Edition 2009 (co-financed by ANCS with 6.000 RON, contract no. 154M / 05.08. 2009)

• ICVL 2009 – The 4th International Conference on Virtual Learning – www.icvl.eu/2009/
• CNIV 2009 – Conference on Virtual Learning Edition VII – www.cniv.ro/2009/

– 2008 edition (ANCS funded with 9.000 RON, contract no. 112 / 19.05. 2008)

• ICVL 2008 – The 3rd International Conference on Virtual Learning – www.icvl.eu/2008/
• CNIV 2008 – Conference on Virtual Learning Edition VI – www.cniv.ro/2008/

– Editions in 2007 (co-financed by ANCS 8,000 RON contract no. 216 / 20.08. 2007)

• ICVL 2007 – The 2nd International Conference on Virtual Learning – www.icvl.eu/2007
• CNIV 2007 – Conference on Virtual Learning, Fifth Edition – www.cniv.ro.2007

– Editions in 2006 (co-financed by ANCS with 7.000 RON, contract 14.07.2006)
The financing agreement with international participation scientific events 14.07.2006 concluded between the National Authority for Scientific Research (identifying key RD) and the University of Bucharest between October 27 to 29. 2006 were held simultaneously at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest, two scientific events:

• ICVL 2006 – The 1st International Conference on Virtual Learning; http://www.icvl.eu/2006
• CNIV 2006 – Conference on Virtual Learning Edition IV www.cniv.ro/2006/


About CNIV and ICVL: Strong scientific events create and promote values

CNIV and ICVL are scientific events promoting innovative technologies and methodologies in education, research and lifelong improvement, both in the pre-university and university milieu, and in the economic sector, too. Structured and organized by European principles and International standards, the two projects promote implementation of modern ideas in the initial education and continuous training, encourage and promote teamwork and collaborative activities, scientific methods and experiments, creative thinking and intuition, arguing, and proving.

Contracte de cercetare naţionale, Contracte CEEX, Contracte  internaţionale

 • 2009-20013 Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii”  (ID 63671) cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin POSDRU 2007-20013 si implementat de ISJ Iasi – parteneri CCD „Spiru Haret ” Iasi, Siveco Romania si Asociatia „Formare Studia” Iasi: http://matematica.isjiasi.ro; Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematică şi Ştiinţe”.
 • 2009-201‏2 – Proiect Multi – Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) si implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” (Departamentul ADL) (IPMA International Project Excellence Award 2013: http://ipma.ch/award-news/ipma-announces-the-pe-award-finalists-2013/).
 • 2004-2008: „INTUITION” A Network Of Excellence focused on virtual reality and virtual environments applications for future workspaces”, funded by the Research Grant no. FP6-IST-NMP-1-507248-2 of the European Comission, in the Information Society Technologies Programme, under the Sixth Framework Programme – FP6, (coordinator: Institute of Communication and Computer Systems/ ICCS, Greece), partner Faculty of Mathematics and Computer Science Ovidius University of Constanta, http://www.intuition-eunetwork.net, http://www.univ-ovidius.ro/math/
 • 2007-2008:   DEMODEF- Research of Excellence-CEEX , National Authority for Scientific Research “Detectia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent (vârsta între 10 – 18 ani)” , 106/2006 ANCS (coordinator: University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest), http://demodef.googlepages.com/
 • 2006-2007 (code PR-D11-PT00-48/2005),  Research of Excellence-CEEX, National Authority for Scientific Research, (Module: The promotion of participation to research European and international programs: type: Increasing institutional and research programs visibility), The promotion of scientific research concerning: OPERATOR MODELS AND APPLICATIONS, (coordinator: West University of Timişoara, http://modop.uvt.ro/)
M.Ilie_Lista publicatiilor2

COMITETE ŞTIINŢIFICE, REFERENT ŞTIINŢIFIC

COMITETE ŞTIINŢIFICE, REFERENT ŞTIINŢIFIC

 • Founder and Chairman of International Conference on Virtual Learning (ICVL), Romania, www.icvl.eu:  “2010 – Towards a Learning and Knowledge Society – 2030”  (from 2006)
 • Founder and Chairman of National Conference on Virtual Learning (CNIV), Romania, www.cniv.ro : ”New Technologies in Education and Research” (from 2003)
 • eContent Manager and Coordinator for ICVL and CNIV Projects: http://www.icvl.eu and http://www.cniv.ro  (from 2003)
 • Reviewer – International Program Committee of ICAART (“International Conference on Agents and Artificial Intelligence”): 2014, 2015 2016 , 2017, 2018 –  http://www.icaart.org/
 • Committee Member: International Conference on ICT in Education Research (ICTER) – http://www.icredu.org/icter16 ; International Conference on New Frontiers in Engineering Education (IFED-16) – http://www.icredu.org/infed16
 • Committee Member: IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems – http://www.mccsis.org/, IADIS Collaborative Technologies: http://www.collaborativetech-conf.org/committees.asp
 • Editor for Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1844-8933 , from 2006
 • Editor for Proceedings of the National Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1842-4708, from 2003
 • Editor for International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) http://www.ijcsra.org/
 • Member of the Scientific Committees of the International Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education„, „Carol I” National Defense University, http://adlunap.ro (from 2005)
 • Member of the Editorial Board: BMIF – Mathematics, Informatics, Physics Series ISSN 1224-4899, EISSN 2067-242X  – Bulletin of PG University of Ploiesti – http://bulletin-mif.unde.ro/
 • Membru in Comitetul stiintific international: Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Matematici aplicate şi fundamentale“ Ediţia a II-a, 5 – 7 Noiembrie 2010, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – http://math.etc.tuiasi.ro/conferinte.html
 • CeRVA member- Virtual and Augmented Reality Research Laboratory, http://www.cerva.ro
 • Member of the Scientific Committees/ program committees of the International Workshop, European Technology Platform “Services and Software Architectures, infrastructures and engineering for enhancing EU Citize’s Quality of Life”, Romanian Academy, 2007, Networked and Electronic Media  – www.nem-pt.ro, http://www.nem-initiative.org
 • Member of the Scientific Committees/ program committes of the International Workshop on Virtual Reality in Rehabilitation Medicine, University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest, Romania (www.icvl.eu/2007/vrrm), 2007
 • Marin Vlada created the professional network (Education, Research, Training) on WordPress (www.wordpress.com)“Learning – Knowledge – Development”: Virtual Learning – Virtual Reality: Models, Technologies and Software Solution, http://c3vip.wordpress.com

COMISII DE CONCURS / DOCTORAT

 • Comisia de doctorat de la Universitatea Naţionala de Apărare “Carol I” pentru sustinerea tezei d-lui CĂTĂLIN RADU, “Arhitectura operaţională a sistemului integrat pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă. Aplicaţii în sistemul militar de instruire şi educare.”, 2013
 • Comisia de doctorat de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Răzvan Sîrghie ”Sisteme informaţionale pentru arheologie. Aplicaţiile  tehnologiilor  geospaţiale  în arheologie. Baze de date distribuite”, 2012
 • Comisia de doctorat de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Sabin Sîrghie ”Aplicaţiile  practice ale tehnologiilor spaţiale în arheologie.  Modele predictive”, 2012
 • Comisia de doctorat de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Ovidiu Domşa ”Contribuţii privind cercetări teoretice şi implementare software a hărţilor virtuale în arheologia sistemică ”, 2010
 • Comisia de doctorat de la Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti pentru sustinerea tezei d-nei Gabriela Moise „Sistem software pentru instruirea online cu aplicatie in invatamantul universitar de informatica”, 2007
 • Comisia de doctorat Universitatea „Politehnica” Bucuresti (PUB) pentru sustinerea tezei d-lui Mircea D. Popovici “Modelarea spatiului in universuri virtuale”, 2004
 • Preşedinte al Comisiei de Bacalaureat: Grupul Scolar “Ion Podaru”, Ovidiu, Constanta (2010); Colegiul Economic“Virgil Magearu”, Ploiesti (2009);Colegiul “Al. Vlahuta”, Ramnicu Sarat (2008); Colegiul “Al. Odobescu”, Piteşti (2007), Campina (2001), Gr. Scolar “Toma Socolescu”, Ploiesti (2002), Colegiul “Al. Odobescu”, Piteşti (1998), Gr. Scolar “Petrol”
 • Preşedinte al Centrului Zonal de Evaluare (Bacalaureat): CZ100 “Voievodul Mircea” , Târgoviste, 2006
 • Concursul Naţional de Informatică (faza municipală, 1993-1996)
 • Juriul Internaţional al Concursului de Informatică al  Ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Cluj-Napoca, 1994)
 • Concursul organizat de M.E.N. pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică (1993)
 • Juriul Internaţional al Balcaniadei de Informatică (Constanţa, 1993)
 • Concursul Naţional Studenţesc de  Informatică (Craiova-1988, Iaşi-1989)

 

M.Ilie_Lista publicatiilor2

CITĂRI LUCRĂRI: ARTICOLE, CĂRȚI, TEZE DE DOCTORAT

CITĂRI ALE AUTORILOR DE ARTICOLE, CĂRȚI, TEZE DE DOCTORAT


– 2015, Steliana BĂIȘANU, Aristița DÎRLEA, Florica TUDURAN,‘IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL‘, Conferinţa Internaţională multidisciplinară – “Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti” Sebeş – Alba, Revista „ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE” ISSN 2067-7138 eISSN 2359 – 828X, pag. 187-195
– 2014, Gheorghe Anghel, Iulia Anghel, TRENDS IN DEVELOPING VISUAL EDUCATIONAL CONTENT IN MATHEMATICS AND PHYSICS, The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, April 24-25, , pp. 201-216, 2014
– 2014, Felicia-Stela Ionescu, Elemente aplicate de pragmatică lingvistică şi de analiză automată a discursului didactic, Teza de doctorat, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-711-120-0, Editura EIKON, Cluj-Napoca
– 2012, STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA E-LEARNING ÎN ROMÂNIA, realizat de BETA SOFTWARE MANAGEMENT SA, subcontractant al proiectului “Rețeaua Seismică Educațională din România(ROEDUSEISS-NET)” PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1138, http://www.roeduseis.ro/public/images/uploads/images/Studiu%20e-learning.pdf
– 2012, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, http://www.scientificpapers.org/wp-content/files/special-issue-december-2012.pdf
– 2012, Daniela Proli – EU, Researching Virtual Initiatives in education – Romania, http://www.virtualcampuses.eu/index.php/Romania
– 2011, Sorin-Ciprian Teiuşan, Ioana Călean, NATIONAL PUBLICATIONS FOR THE YOUNG ECONOMISTS, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(1), 2011, http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1320111/17.pdf
– Putnam and Beyond, by Titu Andreescu and Razvan Gelca (935-problems), Springer (2007), ISBN 978-0-387-68445-1, 798 p., available online: Sergey V. Lototsky (pdf); Note: Gazeta Matematica (Mathematics Gazette, Bucharest), proposed by M. Vlada [Real Analysis – solution 549 (p. 589), problem 549 (p. 190)]


 1. Alexandru Ţugui, Calm Technologies: A New Trend for Educational Technologies, World Future Review Spring 2011, 64-72, http://www.wfs.org/Upload/PDFWFR/WFR_Spring2011_Tugui.pdf
 2. Alexandru Ţugui, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ORIENTED TOWARDS CALM TECHNOLOGIES, Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC) 2011, 279-285, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/2011
 3. Andruseac Gabriela Gladiola, “Contribuţii la proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice pentru educaţie în domeniul medical”, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Teza de doctorat, 2011, www.ace.tuiasi.ro/users/103/Teza_Andruseac.pdf, accesat 2014
 4. Ovidiu Domsa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia ”Contribuţii privind cercetări teoretice şi implementare software a hărţilor virtuale în arheologia sistemică” , teza de doctorat, 2010 – www.uab.ro/upload/1212_rez%20rom%20domsa.doc
 5. Bîrnaz Nina, Metodologia elaborării manualului şcolar, teza de doctorat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chisinau, 2009 –  http://www.cnaa.md/thesis/13197/
 6. Luminita Popa, Lucian Danila, „Using E-learning In Romanian Knowledge Based Society”, 7th WSEAS Int. Conf. on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION ’10), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, Latest Trends on ENGINEERING EDUCATION, E-Library for WSEAS Publications (Department of Electrical Engineering and Computer Science Transilvania University of Brasov),
  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Corfu/EDUCATION/EDUCATION-40.pdf
 7. Adrian Cojocariu,, Cristina Ofellia Stanciu, „THE SCIENTIFIC RESEARCH MANAGEMENT WITHIN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION”, Annals – 2010, „Tibiscus” University of Timisoara, Romania – http://www.fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2010/001.%20Cojocariu.pdf
 8. Adrian Cojocariu,, Cristina Ofellia Stanciu, „XML Technologies in Computer Assisted Learning and Testing Systtems”, Annals. Computer Science Series. 7th Tome 1st Fasc. – 2009, „Tibiscus” University of Timisoara, Romania – http://anale-informatica.tibiscus.ro/download/lucrari/7-1-10-Cojocariu.pdf 
 9. Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea“Ovidius” din Constanţa, Ghid de Studii-Masterat, 2009 – http://math.univ-ovidius.ro/doc/ghid/GhidDeStudiiMasterat.pdf
 10. Vasile Prejmerean, Teme pentru gradul I didactic, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca – http://cs.ubbcluj.ro/~per/Web_Page/Lucrari.Html
 11. Radu JUGUREANU, SEI – a project based elearning  implementing nationwide elearning projects – a guarantee of a better future,  eLSE 2009, International Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education”,”Carol I” National Defense University (http://adl.unap.ro), April 09-10, 2009, ISSN 2066 – 026X (Print) 0266 – 8821 (Online), 49-58, 2009
 12. (2008) Scientificcommons.org, http://en.scientificcommons.org/marin_vlada
 13. (2008) CiteSeerx.ist.psu.edu, LINK
 14. https://mindmaps.wikispaces.com/Models, Prof. Margaret Riel, „The promise and perils of Educational Technology„, 5.5 Distributed Learning, Pepperdine University, 2008
 15. http://www.mira.gov.ro/, Tematica si bibliografie de concurs,  2008 (http://www.mira.gov.ro/Documente/Anunturi/TB%20IA%202%20posturi%20subof.pdf
 16. Ioana Andreea Stănescu, Antoniu Ştefan, Veronica Ştefan, “Virtual Learning Space with Semantic Web Technologies”, The 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL 2008), 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 373-380
 17. Serban Liliana, “Intel®Teach – Innovative, modern and Competitive e-Learning solution”, The 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL 2008), 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 415-422
 18. Serban Catalin Petrisor, Nicolaescu Nicolae, Popescu Iulia, Serban Liliana, “Intel®Teach – Arta de a fi profesor/ elev în secolul XXI”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VI-a, 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 291-298
 19. Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică – IAC, e-learning si tehnologia de instruire, 2007, Editura Polirom – Iaşi
 20. Serban Liliana, “Intel®Teach – Un alt mod de a învăța”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 43-50
 21. Sămărescu Nicoleta, “De la instrument informatic, la instrument didactic”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 141-144
 22. Maria Stan, Cristea Ionuț Mihail, “Tutorial T.I.C.”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 375-382
 23. Radu Lucian Lupşa, Contributii in analiza, prelucrarea si reprezentarea imaginilor, Teza de Doctorat, Univ.  Babes-Bolyai Cluj,  Fac.  de Matematica si Informatica, 2006
 24. Serban Liliana, “Utilizarea TIC în proiectarea cursurilor optionale pentru invatamantul preuniversitar”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 93-100
 25. Popovici I. Constantin, Popovici Emilia, Sufaru Gheorghe, “Metoda celor mai mici patrate cu Matlab”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 139-144
 26. Garabet Mihaela, Neagoe Diana Raluca, “Grigore Moisil – trecut şi viitor”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 169-172
 27. Diaconu Andrei Silviu, Diaconu Diana Elena, Site „Mihai Eminescu”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 273-276
 28. Grigore Albeanu, Modelare si tehnici de programare in realitatea virtuala, CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 33-38 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 29. Constantin I. Popovici, Emilia Popovici, Metode numerice cu MathCad , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 147-152 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 30. Teodora Vatuiu, Petre Ciungu , Proiectarea si implementarea unei aplicatii Web destinate modernizarii managementului in invatamantul preuniversitar , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag.  483 – 488 ( http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 31. Teodora Vatuiu, Vasile Popeanga, Economia digitala si impactul ei asupra nanagementului educational , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 489 – 496 http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 32. Chin-Liang Chang, Richard C. Lee, Richard Char-Tung Lee,THE GUIDE TO COMPUTING LITERATURE, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, 1st Edition, Academic press, Inc. Orlando USA, ISBN 0121703509, 331 pag. (www.portal.acm.org/citation)
 33. Leon Tambulea, Curs de grafica pe calculator (Computer Graphichs), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/)
 34. Vasile Premjmerean, Curs de Procesarea imaginilor (Image processing), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/disc/mi049.htm)
 35.  I. Odagescu (ASE), Ingineria programarii (www.ase.ro/Programeanalitice.htm)
 36. Nicolae Balmas , Grafica asistata de calculator, Universitatea de stat Moldova, Chisinau (http://www.upsc.md/_informatica/UPSC/A2S1_GAC_pc.htm)
 37. dr. ing. Mihalache Ghinea, Curs de Progranarea calculatoarelor, Universitatea Politehnica Bucuresti, www.imst.pub.ro/Parcurs/programs_MSP_RP.doc
 38. Titus Felix Furtuna, Curs de ingineria programatrii, ASE, Cibernetica Statistica si Informatica Economica, www.ase.ro/ciedd/Plan (Plan de invatamant, Cibernetica Statistica si Informatica economica, Programa analitica
 39. Stefan Andrei, Counting for Satisfiabily by Inverting Resolution, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.22 , No 4, 2004, pag.339-1366
 40. DOCIS (Documents in Computing and Information Science), DOCIS,
 41. Mihaela Brut (Universitatatea „Al. I. Cuza”), Comunicare in medii electronice, (http://thor.info.uaic.ro/~mihaela/teach/com/bibl.html)
 42. Mihai Jalobeanu (Universitatatea de Vest „V. Goldis”), Sisteme de operare, (http://www.itim-cj.ro/jalobeanu/cursuri/SO/info.html)
 43. S. Craciunas, M. Craciunas, A mathematical model for the graphical representation of a shape, Analele Universitatii Romano-Germane, Sibiu, 2003
 44. S. Craciunas, M. Craciunas, An algorithm for the graphical representation of a shape, Analele Universitatii Romano-Germane, Sibiu, 2003
 45. D. Dragulescu, D. Suciu, M. Toth Tascau, Modeling and Dynamic Human Mandible, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” , Timisoara, 2002,
 46. * * *, Aplicatibilitatea modelarii in domeniul ingineriei medicale, 2002, Universitatea “Politehnica” Timisoara, (http://cmpicsu.utt.ro/biotech/2002.pdf

Mathematical  Reviews 

 1. Computer Science Bibliography, Dr. Michael Ley (ley@uni-trier.de), Computer Science Bibliography, University of Trier, Germany, (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html )
 2. Marin Vlada, Algorithms for Testing Satisfiability Formulas, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW,  Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.15 , No 3, 2001, pag.153-163
 3. Mathematical Reviews, 2000a:03062 (2000), Vlada Marin, An efficient algorithm for testing propositional formulas, Comput. Artificial Intelligence 17(1998), no. 4 383-391 (Reviewer Sh. T. Ishmukhametov) – cotata ISI
 4. Mathematical Reviews, 68T15:03B35 d8Q25, Vlada, Marin, Complexity of the unification algorithms, Proccedings of theAnnual Meeting of the Faculty of mathematics (Bucharest, 1996), An. Univ. Bucuresti Mat. Inform. 46(1997), Special Issue, 137-145
 5. Mathematical Reviews, 84m : 68025 (december, 1984), Vlada, Marin, Contributii la teoria matematica a programelor recursive, (68C: Computer Science, Metatheory),Stud. Cerc. Mat. 35(1983), no 2, 151-155
 6. Mathematical Reviews, 81C : 68064 (1980), Vlada, Marin, Fixed points of some operators in the space of languages, Rev. Roumaine Math Pures Appl. 24 (1979), no 4 , 658-661 (Jurgen Dassow, Magdeburg)

CITĂRI

 1. Dr. Michael Ley (ley@uni-trier.de), Computer Science Bibliography, University of Trier, Germany (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html)
 2. I. Odagescu (ASE), Ingineria programarii (www.ase.ro/Programeanalitice.htm)
 3. Nicolae Balmas , Grafica asistata de calculator, Universitatea de stat Moldova, Chisinau (http://www.upsc.md/_informatica/UPSC/A2S1_GAC_pc.htm)
 4. Adrian Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică – IAC, e-learning si tehnologia de instruire, 2007, Editura Polirom – Iaşi
 5. http://www.mira.gov.ro/, Tematica si bibliografie de concurs,  2008 (http://www.mira.gov.ro/Documente/Anunturi/TB%20IA%202%20posturi%20subof.pdf
 6. Prof. Cristian Constantin Bordeianu, L. Bordeianu, (Proiect de curriculum pentru disciplina optionala la clasa a X-a – Fizica de tip computationala, matematica-informatica), www.geocities.com/cbord2000/Fizicac.htm  , www.geocities.com/cbord2000/Haosul.htm
 7. Ion Gelu Tomsa, “Grafica TURTLE si aplicatii in Pascal”, Gazeta de Informatica, vol. 10, nr. 1, 2000 ( www.ginfo.ro)
 8. Lucian Raicu, Teza de doctorat, “Contributii la infografia sculelor aschietoare”, Universitatea Politehnica Bucuresti, cond. st. prof. dr. C. Minciu, 1998 (www.ttech.ro/doctor.htm )
 9. Leon Tambulea, Curs de grafica pe calculator (Computer Graphichs), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/)
 10. Vasile Premjmerean, Curs de Procesarea imaginilor (Image processing), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/disc/mi049.htm)
 11. dr. ing. Mihalache Ghinea, Curs de Progranarea calculatoarelor, Universitatea Politehnica Bucuresti, www.imst.pub.ro/Parcurs/programs_MSP_RP.doc
 12. Titus Felix Furtuna, Curs de ingineria programatrii, ASE, Cibernetica Statistica si Informatica Economica, www.ase.ro/ciedd/Plan (Plan de invatamant, Cibernetica Statistica si Informatica economica, Programa analitica
 13. Dana Petcu, Curs de procesarea imaginilor, Universitatea de Vest din Timisoara (www.info.uvt.ro/~petcu/graficae.ps)
 14. Dana Petcu, Lucian Cucu, Grafica pe calculator, Tipografia Universitatii Timisoara, 1999
 15. Rodica Baciu, P. Volovici, Sisteme de prelucrare grafica, Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 1999 (pag. 523)
 16. Stelian Ciurea (prof. Sibiu), “Fractali si sisteme de numeratie”, Gazeta de Informatica, vol. 8, nr. 3, 1998 (www.ginfo.ro)
 17. Elena Zerfus (ASE Bucuresti), “Fractalii si seriile de timp”, PC Report, vol. 6, nr. 1, 1997 ( www.pcreport.ro/pcrep52/52.html )
 18. Christian Berthaller (Universitatea Wuppertal, Germania), Gazeta de Informatica, nr. 3/1996, pag. 41-44
 19. H. Georgescu, Drumuri in grafuri, Gazeta de Informatica, nr. 1/1996, pag. 20-25
 20. Dana Petcu, Lucian Cucu, Principii ale graficii pe calculator, Editura Excelsior, Timisoara, 1995 (ISBN 973-9015-51-4)
 21. I. Smeureanu. I. Odagescu, D. Luca, M. Dardala, F. Furtuna, Grafica interactiva pe calculatoare personale, EDITURA MILITARA, 1995
 22. Zavoianu C., GW Basic, EDITURA TEORA, 1995
 23. Adrian Atanasiu, Concursuri de informatica. Probleme Propuse, Editura Petrion,Bucuresti, 1995 (pag. 39, 124, 142, 143, 153)
 24. A. Posea, Studiul unei conjecturi, Gazeta Matematica, nr. 11/1995
 25. T. Socaciu, O extindere a problemei Turnurilor din Hanoi, Gazeta de Informatica, nr. 11-12/ 1994, pag. 19-27
 26. P. Alexandrescu, I. V. Maftei, Analiza matematica. Culegere de exercitii si probleme pentru liceu, Editura Alcomi, 1993 (pag. 186)
 27. R. Niculescu, Gr. Albeanu, V. Domocos (Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica), Probleme rezolvate in limbajul Pascal, EDITURA TEMPUS, Bucuresti, 1992
 28. D. M. Batinetu, Maria Batinetu-Giurgiu, V. Garban, Analiza matematica, Editura Militara, Bucuresti, 1992 (pag. 81)
 29. Gh. Siretchi, Calcul diferential si integral, vol. II, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1985 (pag. 285, 442,  459, 487)
 30. D. Busneag, I. Maftei, Teme pentru cercurile si concursurile de matematica ale elevilor, Editura Scrisul romanesc, 1983  (pag. 40)
 31. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol. II, Exercitii avansate de calcul diferential si integral, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1982 (pag. 573)
 32. Al. V. Leonte, C. P. Niculescu, Culegere de probleme de algebra si analiza, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1981 (pag. 25)
 33. D. M. Batinetu, I. V. Maftei, I. M. Stancu-Minasian, Exercitii si probleme de analiza matematica pentru clasele XI-XII, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981 (pag. 57, 61, 70, 34)
 34. D. M. Batinetu, Probleme de matematica. siruri, Editura Albatros, 1979 (pag. 207,425)
 35. Gh. Calugarita, V. Mangu, Probleme de matematica pentru liceu, Editura Albatros, 1977  (pag. 128, 129, 130)
 36. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol II, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1977 (pag. 443)
 37. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol. I, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1976  (pag. 319)
 38. C. Ionescu-Tiu, Liviu Parsan, Calcul diferential si integral pentru admitere in facultate, Editura Albatros, 1975 (pag. 26, 32, 173, 174, 275, 276)
M.Ilie_Lista publicatiilor2

Articole științifice

Anul 2017

Lista  articole ISI Proceedings (Web of Science)

 1. Vlada Marin, History of Informatics. From recursivity to the Turing universal machine and Horn clauses, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University  Press (ISSN 1844-8933), pp. 27-43, 2017, http://c3.icvl.eu , http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/index.htm, http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper1.pdf
 2. Vlada Marin, Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University  Press (ISSN 1844-8933), pp. 44-53, 2017, http://c3.icvl.eu , http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/index.htm, http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf

Lista  articole CNCSIS

 1. Marin Vlada, Acad. Gheorghe Mihoc (1906-1981) – matematician, fondator de școală românescă. In Lucrarile celei de-a XV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 21-27, 2017, http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea1.pdf
 2. Marin Vlada, Matematica aplicată în studiul fenomenelor. Mișcarea corpurilor în 2D/3D. In Lucrarile celei de-a XV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 36-47, 2017, http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea3.pdf
 3. Marin Vlada, Concepte moderne și aplicații în Statistica matematică. Cercetare, eșantioane și colectarea datelor. In Lucrarile celei de-a XV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 48-58, 2017, http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea2.pdf
 4. Grigore Albeanu, Marin Vlada, Radu Jugureanu, Noi paradigme pentru TIC și STEM (Science, Technology, Engineering şi Mathematics) în învățământul românesc. In Lucrarile celei de-a XV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 28-35, 2017, http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea2.pdf
Anul 2016

Lista  articole ISI Proceedings (Web of Science)

 1. Vlada Marin, Adascalitei, Adrian, ROMANIAN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF COURSES. SOCIETY DEVELOPMENT: VISION ON LEARNING – GRIGORE C. MOISIL, 110 YEARS AFTER BIRTH, In the 12th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education (eLSE) Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 21-22, 2016, ELEARNING VISION 2020!, VOL III Book Series: eLearning and Software for Education   Pages: 578-585, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online),   360-367, 2014, www.elseconference.eu , http://adl.unap.ro
 2. Vlada Marin, Nonlinear models in Pharmacokinetics, In Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Craiova, October 29 2016, Bucharest University  Press (ISSN 1844-8933), pp. 32-42, 2016, http://c3.icvl.eu , http://c3.icvl.eu/papers2016/icvl/index.htm, http://c3.icvl.eu/papers2016/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf

Lista articole CNCSIS

1. Marin Vlada, Contribuția acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) la dezvoltarea școlii matematice românești / Contribution of the Acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) in the Development of the Mathematical School in Romania, In Studii si comunicari/DIS, Academia Romana, vol.IX, Editura MEGA, ISSN 1844-9220, ISSN-L 1844-9220, 2016, pp. 85-96, http://studii.crifst.ro/2016.php
2. Marin Vlada, Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești / Acad. Solomon Marcus and Alumni 1978 – Informatics, Witnesses to Foundation of Romanian Informatics, In Studii si comunicari/DIS, Academia Romana, vol.IX, Editura MEGA, ISSN 1844-9220, ISSN-L 1844-9220, 2016, pp. 171-185, http://studii.crifst.ro/2016.php
3. Marin Vlada, Noi abordări în rezolvarea problemelor – exemple. In Lucrarile celei de-a XIV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 29 octombrie 2016, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 49-57, 2016, http://c3.icvl.eu/papers2016/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea4.pdf
4. Marin Vlada, Discipolii acad. Grigore C. Moisil și pionieri ai informaticii românești, In Lucrarile celei de-a XIV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 29 octombrie 2016, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, p. 19-33, http://c3.icvl.eu/papers2016/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea1.pdf
5. Marin Vlada, Prof. dr. Nicolae Țăndăreanu (1947-2013), un pionier al informaticii românești, In Lucrarile celei de-a XIV-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 29 octombrie 2016, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 41-48, http://c3.icvl.eu/papers2016/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea3.pdf

Anul 2015

Lista articole ISI Proceedings (Web of Science)

1. Vlada Marin, THE NEW CULTURE OF LEARNING – THINKING IS EVOLUTION OF LEARNING OVER TIME, In The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 23-24, 2015, volume 1, Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 360-367, 2014, www.elseconference.eu , http://adl.unap.ro
2. Vlada Marin, Albeanu Grigore, Adascalitei Adrian, ICVL Project, 10 years. The impact of new technologies in education and research, In Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Timisoara, October 31 2015, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 27-36, 2015, http://c3.icvl.eu
3. Vlada M., Romanian Informatics Pioneers, Leon Livovschi and Octavian Bâscă at the University of Bucharest, In Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Timisoara, October 31 2015, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 37-43, 2015, http://c3.icvl.eu

Lista articole CNCSIS

1. M. Vlada, Pionieri ai informaticii românești: Leon Livovschi și Octavian Bâscă de la Universitatea din București, In Lucrarile celei de-a XIII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 31 octombrie 2015, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 34-41, 2015, http://www.c3.cniv.ro
2. M. Vlada, A. Iorgulescu, Prof. dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești, In Lucrarile celei de-a XIII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 31 octombrie 2015, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 42-46, 2015, http://www.c3.cniv.ro
3. Marin Vlada, Dan D. Farcaș – de la calculatorul MECIPT-1 (Timișoara) la gândirea pluralistă, In Lucrarile celei de-a XIII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 31 octombrie 2015, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 83-87, 2015, http://www.c3.cniv.ro
4. M. Vlada, A. Adăscăliței, Noi metode de învățare – Metoda învățării pe bază de proiect: Experimentul științific „Eratosthenes”, In Lucrarile celei de-a XIII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 31 octombrie 2015, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 119-125, 2015, http://www.c3.cniv.ro

Anul 2014

Lista articole ISI Proceedings (Web of Science)

1. Vlada Marin, Adascalitei Adrian, Computers: as digital facilities for scientific research and as tools for enhanced learning in higher education, In The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 24-25, 2014, volume 2, Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 537-544, 2014, www.elseconference.eu , http://adl.unap.ro
2. Albeanu Grigore, Vlada Marin, Neutrosophic approaches in e-learning assessment, In The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 24-25, 2014, volume 3, Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 435-441, 2014, www.elseconference.eu , http://adl.unap.ro
3. M. Vlada, Apps Service for Business, Education, Government – Creating forms and questionnaires using Google Drive, In Proceedings of the 9th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Bucharest, October 24-25 2014, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 32-38, 2014, http://c3.icvl.eu

Lista articole CNCSIS

1. M. Vlada, Informatica la Universitatea din Bucureşti, In Lucrarile celei de-a XII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 27-36, 2014, http://www.c3.cniv.ro
2. M. Vlada, Manuale digitale, o premieră în România – despre confuzii şi clarificări, In Lucrarile celei de-a XII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 37-44, 2014, http://www.c3.cniv.ro
3. Marin Vlada, Constantin Cucoş, Adrian Adăscăliţei, Ioan Rusu, Ionuţ Nica, Utilizarea Mediilor Virtuale de Instruire în Universităţi, In Lucrarile celei de-a XII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 79-87, 2014, http://www.c3.cniv.ro
4. M. Vlada, Impactul şi rolul site-urilor proprii ale universităţilor şi facultăţilor în viaţa comunităţii academice, In Lucrarile celei de-a XII-a Conferinta de Invatamant Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, pag. 88-95, 2014, http://www.c3.cniv.ro

Anul 2013

1. Editorial: „2012 The Alan Turing Year” and the 7th International Conference on Virtual Learning, Editorial of the Special Issue, International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) – ISSN 2012-9564 (Print) and ISSN 2012-9572 (Online), 2013 Vol.3 Issue 1 – http://www.ijcsra.org/current-issue/v3i1

Lista articole ISI Proceedings (Web of Science)

1. M. Vlada, Nonlinear Models. Theory, Software and Applications, In The 9th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2013 (www.elseconference.eu/ , http://adl.unap.ro), Bucharest, April 25-26, 2013, Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 494-501, 2013
2. M. Vlada, O. Istrate, „Didactica Nova” – a Challenge for the Academic Curriculum, In Proceedings of the 8th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 25-28, 2013

Lista articole CNCSIS

3. M. Vlada, O. Istrate, Concursul „Didactica Nova” – curriculum academic inovativ, In Lucrarile celei de-a XI-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, 2013, pag. 19-24
4. M. Vlada, „Structuri şi obiecte matematice cu aplicaţii în chimie şi fizică”, In Lucrarile celei de-a XI-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, 2013, pag. 102-106
5. M. Vlada, „Matematica pentru elevi, abstractă sau utilă ?”, In Lucrarile celei de-a XI-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, 2013, pag. 107-114

Anul 2012

1. Editorial: Computer Science for Future Education and ICVL Project objectives, Editorial of the Special Issue on Computer Science for Future Education, International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) – ISSN 2012-9564 (Print) and ISSN 2012-9572 (Online), 2012 Vol.2 Issue 1 – http://www.ijcsra.org/current-issue/v2i1

2. Case Study: Using Drupal Platform for eContent Management, the Special Issue on Computer Science for Future Education, International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) – ISSN 2012-9564 (Print) and ISSN 2012-9572 (Online), 2012 Vol.2 Issue 1 – http://www.ijcsra.org/current-issue/v2i1 ( with Adrian Adăscăliţei)

3. M. Vlada, 2012 The Alan Turing Year, In  Proceedings of the 7th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Special edition dedicated to “2012 Alan Turing Year”, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), pp. 55-61, 2012

4. M. Vlada, „Modele neliniare. Teorie şi aplicaţii”, In Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 57-65

5. M. Vlada, „Modele de aproximare, software şi aplicaţii”, In Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 99-106

6. M. Vlada, „Software pentru editarea şi analiza structurilor chimice”, In Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 107-120

7. M. Vlada, R. Jugureanu, “10 ani – Ediţia aniversară CNIV: e-Learning & Software educaţional. Obiective şi rezultate: Premiile CNIV 2004-2011”, In Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 21-40

8. M. Vlada, Adrian Adăscăliţei, “2012 The Alan Turing Year – de la maşina Enigma şi testul Turing la Inteligenţa Artificială”, In Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 41-51

9. M. Vlada, Silvia Făt,  “Consideraţii privind impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a şcolii”, In  Lucrarile celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 66-72


**** Articole științifice până în anul 2011 – http://prof.unibuc.ro/art2011


Resurse online: articole, cărți, documentații

Articole

 1. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, 10-2011a, From the Algorithmic Thinking to the Concept of Project (in memory of Walter Zorn), The 7thInternational Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education”, „Carol I” National Defense University, Bucharest, 28-29 April, Ed. Universitara, pag. 97-104, 2011
 2. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, 2010: Year of Mathematics in Romania and Centenary of Romanian Mathematical Society. An unique Journal in the world: Mathematical Gazette at 115 anniversary, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 27-37, 2010
 3. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, 9-2013, Nonlinear models. Theory, software and applications, The 9th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, April 25-26, 10.12753/2066-026X-13-188, 2013
 4. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, ABBYY recognition technologies – ideal alternative to manual data entry. Automating processing of exam tests, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 263-269, 2010 (cu Octav Ivanescu, Ivan Babiy)
 5. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, CNIV and ICVL projects – News Technologies in Education and Research, The 6th International Scientific Conference eLSE – eLearning and Software for Education, Bucharest April 15-16, 2010, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, Carol I National Defence Publishing House ISSN 2066 – 026X (Print) 0266 – 8821 (Online), pag. 301-312, http://adlunap.ro/else_publications/ (with Adrian Adascalitei, Radu Jugureanu, Grigore Albeanu) – ISI indexed Conferences
 6. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, R. Jugureanu, A. Adascalitei, TRENDS OF ELEARNING: LEARNING KNOWLEDGE DEVELOPMENT, Conference proceedings of „eLearning and Software for Education” (Conference proceedings of „eLearning and Software for Education”), issue: 01 / 2009, pages: 4958, on www.ceeol.com, CEEOL – Central and Eastern European Online Library
 7. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, The Potential of Collaborative Augmented Reality in Educations Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 38-43, 2010 (cu Grigore Albeanu)
 8. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, Trends of eLearning: Learning – Knowledge – Development, The 5th International Scientific Conference eLSE – eLearning and Software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, Carol I National Defence Publishing House ISSN 2066 – 026X (Print) 0266 – 8821 (Online), 49-58, 2009, http://adlunap.ro/else_publications/ (with A. Adascalitei si R. Jugureanu) – ISI indexed Conferences
 9. Fisier de tip .pdf ! M. Vlada, Using statistical software and Web Technologies in analyzing information on detection and monitoring of somatic and psycho-behavioural deficiencies in children and adolescents, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 455-466, 2010 (cu Adriana Sarah Nica)
 10. Fisier de tip .pdf ! Ref-2004, M. Vlada, Abordarea modernă a conceptului de algoritm, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) , ISBN 973-737-097-X, pag. 231-240
 11. Fisier de tip .pdf ! Ref-2005, M. Vlada, Role of Language in processing Information and Knowledge. In Proceedings of The International Scientific Conference – eLearning and Software for Education, eLSE 2005, [online], “Carol I” National Defence University, Bucharest, University Publishing House, pp 165-178
 12. Fisier de tip .pdf ! Ref-2005, M. Vlada, Tehnologiile societăţii informaţionale, CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Naţională de Învăţământ Virtual, Software şi Management Educaţional, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2005, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 184 – 4708, 2005, pag. 19-32
 13. Fisier de tip .pdf ! Ref-2006, M. Vlada, 22. Grigore C. Moisil (10.01.1906-21.05.1973) – Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (1996), CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, 2006 (ISSN 184 – 4708), http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/, pag. 21-26
 14. Fisier de tip .pdf ! Ref-2006, M. Vlada, De la teorema lui Green la geometria computaţională, CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Naţională de Învăţământ Virtual, Software şi Management Educaţional, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 184 – 4708, 2006, pag. 105-114
 15. Fisier de tip .pdf ! Ref-2006, M. Vlada, Information Society Technologies – The four waves of information technologies, Proceedings of the 1st International Conference on Virtual Learning, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici) ), october 27th-29th, 2006, Bucharest University Press, ISBN 973 – 737 – 218 – 2978 – 973 – 218-5 (www.fmi.unibuc.ro/icvl/2006) (with Al. Ţugui)
 16. Fisier de tip .pdf ! Ref-2007, M. Vlada, “E-Learning Technologies – Achievement and Perspectives”, Proceedings of the 2nd International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 297-306, 2008(with Radu Jugureanu)
 17. Fisier de tip .pdf ! Ref-2007, M. Vlada, 2010 – CĂTRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII – 2030, TEHNOLOGII E-LEARNING – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE, The 3rd International Scientific Conference ELSE „E-Learning and Software for Education”, BUCHAREST, April 12-13, 2007 (with Radu Jugureanu)
 18. Fisier de tip .pdf ! Ref-2007, M. Vlada, Limbajul SVG (Scalable Vector Graphics) pentru grafica 2D in XML si aplicatii, Lucrarile celei de-a V-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 27-34, 2007
 19. Fisier de tip .pdf ! Ref-2007, M. Vlada, Utilizarea statistical software (EpiInfo si SPSS) în analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF, CNIV 2007, 26-28 oct. 2007, Universitatea „Ovidius” Constanta, Lucrarile celei de-a V-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti),, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Bucharest University Press (ISSN 1842 – 4708), pag. 149-156 (http://ww.cniv.ro/2007), (with Adriana Nica, Tiberiu Spircu, Al. Colojoară, M. Joiţa)
 20. Fisier de tip .pdf ! Ref-2008, M. Vlada, Rezultatele cercetarii privind analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF, Lucrarile celei de-a VI-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 119-126, 2008 (cu Adriana Nica, Tiberiu Spircu, Alexandra Colojoara, Maria Joita)
 21. Fisier de tip .pdf ! Ref-2008, M. Vlada, SVG (Scalable Vector Graphics) for 2D Graphics in XML and Applications, Proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 297-306, 2008 – ISI indexed Conferences
 22. Fisier de tip .pdf ! Ref-2009, M. Vlada, BETT 2009 – Tehnologii moderne pentru dezvoltarea învătământului si cercetării, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 41-46, 2009 (cu R. Jugureanu)
 23. Fisier de tip .pdf ! Ref-2009, M. Vlada, E-Learning and Educational Software. Educational Projects and Experience of Implementation in Romania, Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 25-39, 2009 (with R. Jugureanu and O. Istrate) – ISI indexed Conferences
 24. Fisier de tip .pdf ! Ref-2009, M. Vlada, Languages and Knowledge Versus Modeling and Processing, Proceedings of ECKM 2009 – The 10th European Conference on Knowledge Management, Università Degli Studi Di Padova, Vicenza, Italy, e-journal of Knowledge Management, ISSN 1479-4411, 879-887, 2009 (cu Adriana Sarah Nica) – ISI indexed Conferences
 25. Fisier de tip .pdf ! Ref-2009, M. Vlada, Metodologia conceperii, elaborării si redactării lucrărilor stiintifice, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 47-53, 2009
 26. Fisier de tip .pdf ! Ref-2009, M. Vlada, Scientific Knowledge and Solving Problems Modelling. Representation and Processing, Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 40-51, 2009 – ISI indexed Conferences
 27. Fisier de tip .pdf ! Ref-2010, M. Vlada, 2010: Anul Matematicii în România. Revista Gazeta Matematică la 115 ani de la înfiinţare. Top 100: Activitatea creativă la Gazeta Matematică (1895-2005), Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 23-32, 2010
 28. Fisier de tip .pdf ! Ref-2010, M. Vlada, Conceptele de Proiect si Management, concepte ce au revolutionat stintele, cultura si dezvoltarea societătii umane, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 40-48, 2010
 29. Fisier de tip .pdf ! Ref-2010, M. Vlada, Tehnologiile ABBYY pentru recunoaşterea optică a caracterelor – alternativa ideală la introducerea manuală a datelor. Automatizarea prelucrării chestionarelor de examen, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 68-74, 2010 (cu Octav Ivanescu, Ivan Babiy)

M.Ilie_Lista publicatiilor2

Articole științifice până în anul 2011

2011

1.  M. Vlada, From the Algorithmic Thinking to the Concept of Project (in memory of Walter Zorn), The 7thInternational Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education”, „Carol I” National Defense University, Bucharest, 28-29 April, Ed. Universitara, pag. 97-104, 2011 – ISI indexed Conferences – http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/res/2011mai1532.1.Vlada_eLSE2011.pdf

2.  The Romanian Projects for e-Learning Technologies , Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), pp. 71-77, 2011 (cu Radu Jugureanu si Grigore Albeanu)

3. Case Study: Using Drupal platform for eContent Management, Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest University Press, ISSN 1844-8933,  pp. 98-104, 2011 (cu Adrian Adăscăliţei)

4. eduVision 2020 – o iniţiativă strategică pentru educaţie, Lucrarile celei de-a IX-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2011

5. Elaborarea programelor de elearning: aspecte de proiectare pedagogică, Lucrarile celei de-a IX-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2011 (cu Olimpius Istrate)

6. Walter Zorn-Famous Web Scripts, Lucrarile celei de-a IX-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2011

7.Utilizarea platformei Drupal pentru eContent Management, Lucrarile celei de-a IX-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708,  2011

2010

1.  The Professional Network for Education, Research and Training „Learning-Knowledge-Development”, Proceedings of The 2nd European Conference on Intellectual Capital held at ISCTE, Lisbon University Institute, Lisbon, Portugal, 29-30 March 2010, pag. 612-621 (cu Adriana Sarah Nica) – ISI indexed Conferences

2.   CNIV and ICVL projects – News Technologies in Education and Research, The 6th International Scientific Conference eLSE – eLearning and Software for Education, Bucharest April 15-16, 2010, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, Carol I National Defence Publishing House ISSN 2066 – 026X (Print) 0266 – 8821 (Online),  pag. 301-312,  http://adlunap.ro/else_publications/ (cu Adrian Adascalitei, Radu Jugureanu, Grigore Albeanu) – ISI indexed Conferences

3.   Using statistical software and Web Technologies in analyzing information on detection and monitoring of somatic and psycho-behavioural deficiencies in children and adolescents, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 455-466, 2010 (cu Adriana Sarah Nica)

4.   The Potential of Collaborative Augmented Reality in Educations Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 38-43, 2010 (cu Grigore Albeanu)

5.  ABBYY recognition technologies – ideal alternative to manual data entry. Automating processing of exam tests, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 263-269, 2010 (cu Octav Ivanescu, Ivan Babiy)

6.   2010: Year of Mathematics in Romania and Centenary of Romanian Mathematical Society. An unique Journal in the world: Mathematical Gazette at 115 anniversary, Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 27-37, 2010

7. Tehnologiile ABBYY pentru recunoaşterea optică a caracterelor – alternativa ideală la introducerea manuală a datelor. Automatizarea prelucrării chestionarelor de examen, Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 68-74,  2010 (cu Octav Ivanescu, Ivan Babiy)

8.   2010: Anul Matematicii în România. Revista Gazeta Matematică la 115 ani de la înfiinţare. Top 100: Activitatea creativă la Gazeta Matematică (1895-2005), Lucrarile celei de-a VIII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 23-32,  2010

9.   New Results on E-Learning Methodologies, Annals of Spiru Haret University, Mathematics-Informatics Series,  2010 (VI, special issue), Index Copernicus, ISSN: 1841-7833 (cu Grigore Albeanu)

2009

10.         Scientific Knowledge and Solving Problems Modelling. Representation and Processing, Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 40-51, 2009 –   ISI indexed Conferences

11.         Trends of eLearning: Learning – Knowledge – Development, The 5th International Scientific Conference eLSE – eLearning and Software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, Carol I National Defence Publishing House ISSN 2066 – 026X (Print) 0266 – 8821 (Online), 49-58, 2009, http://adlunap.ro/else_publications/ (cu A. Adascalitei si R. Jugureanu) – ISI indexed Conferences

12.         E-Learning and Educational Software. Educational Projects and Experience of Implementation in Romania, Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 25-39, 2009 (cu R. Jugureanu si O. Istrate) – ISI indexed Conferences

13.         BETT 2009 – Tehnologii moderne pentru dezvoltarea învătământului si cercetării, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 41-46,  2009 (cu R. Jugureanu)

14.         Metodologia conceperii, elaborării si redactării lucrărilor stiintifice, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 47-53,  2009

2008

15.         SVG (Scalable Vector Graphics) for 2D Graphics in XML and Applications, Proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 297-306, 2008 –   ISI indexed Conferences

16.         Rezultatele cercetarii privind analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF, Lucrarile celei de-a VI-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 119-126,  2008 (cu Adriana Nica, Tiberiu Spircu, Alexandra Colojoara, Maria Joita)

2007

17.          “E-Learning Technologies – Achievement and Perspectives”, Proceedings of The international conference XXI Strategies (eLSE 2007), E-learning capabilities and perspectives Educational and Technical dimensions (“Carol I” National Defense University Publishing House, ISBN 978 973 663 529–8), 215-228, 2007, http://adlunap.ro/else_publications/ (with Radu Jugureanu) – ISI indexed Conferences

18.         Utilizarea statistical software (EpiInfo si SPSS) în analiza informaţiilor din proiectul DEMODEF, CNIV 2007, 26-28 oct. 2007, Universitatea „Ovidius” Constanta, Lucrarile celei de-a V-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti),, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu,  D.M. Popovici), Bucharest University Press (ISSN 1842 – 4708), pag. 149-156 (http://ww.cniv.ro/2007), (with Adriana Nica, Tiberiu Spircu, Al. Colojoară, M. Joiţa)

19.         Limbajul SVG (Scalable Vector Graphics) pentru grafica 2D in XML si aplicatii, Lucrarile celei de-a V-a Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 27-34,  2007.

2006

20.         Information Society Technologies – The four waves of information technologies, Proceedings of the 1st International Conference on Virtual Learning, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici) ), october 27th-29th, 2006, Bucharest University Press, ISBN 973  – 737 – 218 – 2978 – 973 – 218-5 (www.fmi.unibuc.ro/icvl/2006) (with Al. Ţugui) –   ISI indexed Conferences

21.         De la teorema lui Green la geometria computaţională, CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Naţională de Învăţământ Virtual, Software şi Management Educaţional, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 184 – 4708,  2006, pag. 19-32

22.         Virtual Learning – Virtual Reality, Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala, sectiunea E-Learning si Software educational, Sectiunea 9, vol. 1, Universitatii Nationale de Aparare, Editura Universitatii Nationale de Aparare, ISBN 973-7854-44-6, Bucuresti, 2006, pag. 149-158 (http://adlunap.ro)

23.         Grigore C. Moisil (10.01.1906-21.05.1973) – Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (1996), CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, 2006 (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici) (ISSN 184 – 4708) (http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/), pag. 19-32

  2005

24.          INTUITION – Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments applications for Future Workspaces , TEPE 2005, Proceedings of the Symposium „Educational Technologies on Electronic Platforms in Engineering Higher Education ” 27 – 28 May 2005, Bucharest, Technical University of Civil Engineering of Bucharest, Editura Conspress (ISBN 973-7797-48-5), 2005, pag. 286-296 (www.utcb.ro)

25.         Suprematia limbajelor in domeniul procesarii informatiilor si cunostintelor, Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala “Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI”, sectiunea E-Learning si Software educational, Editura Universitatii Nationale de Aparare, ISBN 973-663-177-X, Bucuresti, 2005, pag. 165-178 (www.unap.ro)

26.         Tehnologiile societatii informationale, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/), pag. 19-32

27.         Limbaje si Cunoastere versus Modelare si Procesare, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/) , pag. 205-212

28.         INTUITION – Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments applications for Future Workspaces, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/) , pag. 455-456 (in colaborare cu D.M. Popovici)

29.         Managementul universitar – Transparenta, Eficienta, Comunicare, Calitate, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/) , pag. 457-461

Până în anul 2005

30.         Maple and MapleNet- integrated solutions for Web based learning in matematics, Science and Engineering, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0), http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/ , pag. 121-130

31.          Realitatea Virtuala (Virtual Reality), tehnologie moderna a informaticii aplicate, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0)  (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 11-28 (in colaborare cu M. D. Popovici)

32.         Conceptia, proiectarea si elaborarea unui Web Site, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0)  (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 199-206

33.         Abordarea moderna a conceptului de algoritm, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0)  ( http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 231-240

34.         Software educational-Rezolvarea problemelor cu Eureka, TEPE 2003, Simpozionul “ Tehnologii educationale pe platforme electronice in invatamantul ingineresc”, Conspress, Bucuresti, 2003 (ISBN 973-6165-44-x), pag. 510-522

35.         E-Learning si Software educational, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Vaduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 7-9 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ )

36.         Gandirea algoritmica-o filosofie moderna a matematicii si informaticii, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Vaduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 27-34 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ )

37.         Software educational pentru informatica pe Web site-ul Universitatii din Bucuresti, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Vaduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 169-176 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ )

38.         Conceptul de algoritm-abordare moderna(I), Gazeta de Informatica, vol. 13, nr. 2, 2003, pag. 25-30

39.         Conceptul de algoritm-abordare moderna(II), Gazeta de Informatica, vol. 13, nr. 3, 2003, pag. 35-39

40.         Conceptul de algoritm-abordare moderna(III), Gazeta de Informatica, vol. 13, nr. 6, 2003, pag. 43-48

41.         Conceptul de algoritm-abordare moderna(IV), Gazeta de Informatica, vol. 13, nr. 7, 2003, pag. 42-48

42.         EUREKA-rezolvitor de probleme, Gazeta de Informatica, vol. 12, nr. 7, 2002, pag. 38-39

43.         Algorithms for Testing Satisfiability Formulas, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW,  Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821 (cotata ISI), vol.15 , No 3, 2001, pag.153-163  (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html) – ISI indexed [scor inf. 0,42128, IDS number 435AG]

44.         OLP Models, Conferinta de Informatica Teoretica si Tehnologii  Informatiei, Constanta 2000,  Editura LEDA&Muntenia, 2000, pag. 123-127

45.         Investigation the Experimetal Response of a Biamperometric Detector Operating in Flow Conditions, REV. ROUM. CHIM.(cotata ISI), 1999, 44(10), pag.951-958 (in colaborare cu V. David) –  ISI indexed

46.         An efficient algorithm for testing propositional formulas, COMPUTERS AND ARTIFICIAL  INTELLIGENCE – ISSN 1335-9150 (cotata ISI), Vol. 17, No. 4, 1998, pag. 383-391. [recenzat 2000a:03062 Sh. T. Ishmukhametov] -ISI indexed

47.         Retele de calculatoare si mediul Internet, Gazeta de Informatica,  vol. 10, nr. 3, 2000, pag. 29-36

48.         Mediul Internet. Conceptie, arhitectura si functionare,  Gazeta de Informatica, vol. 10, nr. 4, 2000, pag.45-48

49.         Posta electronica si FTP, Gazeta de Informatica, vol. 10,nr. 5, 2000, pag. 45-48

50.         MIRA – Limbaj de programare pentru grafica, Gazeta de Informatica, vol. 9, nr. 3, 1999, pag. 25-29

51.         Modele pentru explorarea bazelor de cunostinte si aplicatii in Inteligenta artificiala,  Teza de doctorat,  Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, 1997( www.bibnat.ro/r0000055/5054861.htm)

52.         Complexity of the Unification Algorithms, ANALELE  UNIVERSITATII BUCURESTI, Special Issue,  PROCEEDINGS of the Anual Meeting of the Faculty of Matematics,  28-30 nov. 1996, matematica-informatica, vol. 46, anul XLVI/1997, pag. 137-145.[ recenzat 68T15:03B35 d8Q25]

53.         Algorithms for Computer Graphics using OOP Techniques, ANALELE  UNIVERSITATII BUCURESTI, matematica-informatica, vol. 44, anul XLIV/1995,  pag. 12-28 ( in colaborare cu A. Posea)

54.         Poligoane stelate. Problema lui Hopf si Pannwitz, Gazeta Matematica, nr. 8/1995, pag. 339-348

55.         O problema a lui K. F. Gauss rezolvata cu calculatorul, Gazeta Matematica, nr. 5/1995, pag. 206-209

56.         Asupra validitatii unor rezultate, Gazeta Matematica, nr. 2/1995, pag. 57-60

57.         Sirul anilor cu o proprietate comuna, Gazeta Matematica, nr. 8/1994, pag. 350-352. (www.gazetamatematica.net/ro/htm/arhive/autori/v.htm)

58.          Programarea orientata spre obiecte. Aplicatii (I), Gazeta de Informatica, nr. 5/1994, pag. 15-24 (in colaborare cu A. Posea). (www.ginfo.ro)

59.         Programarea orientata spre obiecte. Aplicatii (II), Gazeta de Informatica, nr. 6/1994, pag. 26-33 (in colaborare cu A. Posea)

60.         Programarea orientata spre obiecte. Aplicatii (III), Gazeta de Informatica, nr. 9-10/1994, pag. 18-26  (in colaborare cu A. Posea)

61.         Programarea orientata spre obiecte. Aplicatii (IV), Gazeta de Informatica, nr. 11-12/1994, pag. 27-38 (in colaborare cu A. Posea)

62.         Grafuri neorientate si aplicatii (I), Gazeta de Informatica, nr. 6/ 1993, pag. 11-15. (citare :H. Georgescu, Drumuri in grafuri, Gazeta de Informatica, nr. 1/1996,  pag. 20-25)

63.         Grafuri neorientate si aplicatii (II), Gazeta de Informatica, nr. 7-8/ 1993, pag. 20-27

64.         Grafuri neorientate si aplicatii (III), Gazeta de Informatica, nr. 9/ 1993, pag. 8-15

65.         Grafuri neorientate si aplicatii (IV), Gazeta de Informatica, nr. 11/ 1993, pag. 17-25. (citare :H. Georgescu, Drumuri in grafuri, Gazeta de Informatica, nr. 1/1996,  pag. 20-25)

66.         Problema S32. Acoperirea convexa. In „Probleme rezolvate in limbajul Pascal “ de R. Niculescu, Gr. Albeanu, V. Domocos, Ed. Tempus,Bucuresti, 1992 (in colaborare cu D   .M. Popovici), pag. 259-264)

67.         FARMACO –  sistem de  cercetare-proiectare asistata de  calculator in domeniul farmacocineticii, Lucrarile celui de-al  VII-lea COLOCVIU DE INFORMATICA, IASI, (1989), pag. 400-408

68.         FARMACO –  cercetare-proiectare in domeniul farmacocineticii, Lucrarile Sesiunii stiintifice „SISTEME DINAMICE-aplicatii in stiinta si tehnica”, ACADEMIA ROMANA, Odorheiul Secuiesc (1989)( in colaborare cu D. Enachescu)

69.         Pachet de programe pentru calculul rezervelor zacamintelor fara limite naturale distincte,  Lucrarile Sesiunii stiintifice a  CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITATII  BUCURESTI, 20-21 februarie  1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII, pag. 496 – 501

70.         Pachet de programe pentru calculul rezervelor zacamintelor fara limite naturale distincte,  Lucrarile Sesiunii stiintifice a  CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITATII  BUCURESTI, 20-21 februarie  1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII, pag. 496 – 501

71.         PROLOG – limbaj de programare logica , Lucrarile Sesiunii  stiintifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITATII BUCURESTI, 20-21 februarie 1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII, pag. 429 – 434

72.         Program pentru modelarea matematica a calculului in topogeodezie , Lucrarile celui  de-al  V-lea  COLOCVIU DE  INFORMATICA, IASI, (1985) , volumul III, pag. 780 – 786

73.         Contributii la teoria matematica a programelor recursive, STUDII SI CERCETARI MATEMATICE,  (1983), nr. 2, tomul 35, Bucuresti, pag. 150 – 155. [recenzat 84m : 68025]

74.         Fixed points of some operators in the space of languages,  REVUE ROUMAINE DE MATHEMATIQUE PURES ET APPLIQUEES (1979), nr.4, tome XXIV , Bucuresti, pag. 659 – 661.[recenzat 81C : 68064 Jurgen Dassow,Magdeburg]

75.         Puncte fixe ale  unor  operatori in spatiul limbajelor, Buletinul  Cercurilor stiintifice  studentesti, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII BUCURESTI, (1978), pag. 102 – 104

76.         Algoritmi pentru aducerea  unuui  digigraf  ireductibil  la forma reductibila, Buletinul Cercurilor stiintifice studentesti, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII BUCURESTI, (1978), pag.37 – 44

77.         Exemple de inele izomorfe, Gazeta Matematica, nr. 6/1973,  pag. 325-330

78.         Determinarea lungimii unei infasurari, Invatamintul profesional si tehnic, nr. 10/1971

M.Ilie_Lista publicatiilor2

CĂRȚI, MONOGRAFII, CURSURI ONLINE, EDITOR COORDONATOR

CĂRȚI, MONOGRAFII, TUTORIALE, CURSURI ONLINE

WorldCat libraries are dedicated to providing access to their resources on the Web, where most people start their search for information – http://www.worldcat.org/, au:Vlada, Marin – INDEDED: http://www.worldcat.org/

 1. M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.). DESCRIERE: www.chimie.unibuc.ro | https://editura-unibuc.ro
 2. Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, print, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012, http://librarie-unibuc.ro, /www.librariaeminescu.ro
 3. New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN   978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010, http://www.amazon.cahttp://www.amazon.co.uk , Ref.: https://www.morebooks.de/store/gb/book/new-technologies-in-education-and-research/isbn/978-3-8433-6391-4
 4. Birotică. Tehnologii multimedia, Editura Universităţii din Bucureşti, 480 pag., 2004  (ISBN 973-575-847-4) [carte citată de diverşi specialişti]
 5. Birotică şi tehnici multimedia, CD-resursă electronică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003
 6. Rezolvarea problemelor cu Eureka, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatica), Curs Online, martie 2003 (http://ebooks.unibuc.ro/informatica.htm)
 7. Birotică şi tehnici multimedia, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002 (http://ebooks.unibuc.ro/informatica.htm )
 8. Sisteme de operare, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002 (http://ebooks.unibuc.ro/informatica.htm )
 9. Informatică, Windows, Word, Excel, Internet, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 317 pag. (ISBN 973-575-507-6)
 10. Informatică. Sisteme de calcul, Sisteme de operare, Medii de rezolvare, Mediul Internet, Editura ARS DOCENDI, 349 pag., 1999 (ISBN 973-994007-7-9) [carte citată de diverşi specialişti]
 11. Grafica pe calculator in limbajele PASCAL si C. Implementare si aplicatii, EDITURA TEHNICA (1992) , vol. I , Implementare, 209 pag. ( in colaborare cu A.Posea, C. Constantinescu, I. Nistor). (ISBN 973-31-0406-X973-31-0406-X ) [carte citata de diversi specialisti]
 12. Grafica pe calculator in limbajele PASCAL si C. Implementare si aplicatii, EDITURA TEHNICA (1992), vol II, Aplicatii, 249 pag. (in colaborare cu A.Posea, C. Constantinescu, I. Nistor). (ISBN 973-31-0408-6) [carte citata de diversi specialisti]
 13. Grafica pe minicalculatoare si microcalculatoare compatibile IBM – PC. Aplicatii in limbajele PASCAL si C, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII (1991), 334 pag. (in colaborare cu A.Posea, C. Constantinescu, I. Nistor)
 14. Grafica automata in limbajul FORTRAN 77 si aplicatii, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII, editia a II-a revizuita (1990), 250 pag. ( in colaborare cu A. Posea)
 15. Grafica automata in limbajul FORTRAN 77 si aplicatii, TIPOGRAFIA UNIVERSITATII, editia I (1988), 245 pag. (in colaborare cu A. Posea)
 • prefata la cartea: Diana Diaconu Elena, Pagini Web cu JavaScript, Editura EduSoft, 2006

EDITOR COORDONATOR

 • Editor din anul 2006 pentru  Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (ICVL): http://c3.icvl.eu
 • Editor din anul 2003 pentru lucrarile CNIV (Conferinta Nationala de Invatamant Virtual): http://c3.cniv.ro

Editor din anul 2006 pentru Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (ICVL)

http://c3.icvl.eu/2018/proceedings – Ex.: http://c3.icvl.eu/2018/news/web-science-indexed-articles-icvl-2017

ISI Web of Sciences (Thomson Reuters): ICVL Proceedings of the  International Conference on Virtual Learning
Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning;
Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Adascalitei, A; Popovici, M; Accession Number: WOS:000380576300002; ISSN: 1844-8933
Categories / Classification: Research Areas:Computer Science; Education & Educational Research
Web of Science Categories:Computer Science, Interdisciplinary Applications; Education & Educational Research


Proceedings of the 13th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2018, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2017, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2016, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2015, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 9th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2014, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 8th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2013, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 7th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2012, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2011, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2010, http://c3.icvl.eu

Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2009, http://www.icvl.eu/2009

Proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISSN 1844-8933, 2008, http://www.icvl.eu/2008

Proceedings of the 2nd International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISBN 978 973 737 218 – 2, 2007, http://www.icvl.eu/2007

Proceedings of the 1st International Conference on Virtual Learning (ICVL),  Editors: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici, Bucharest University Press, ISBN 973-737-218-2 978-973-737-218-5, 2006, http://www.icvl.eu/2006


Editor: M. Vlada (Guest Editor), Volume 3 Issue-1 – Special Issue for Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) – 2013, ISSN 2012-9564 http://www.ijcsra.org/current-issue/v3i1, INREWI, London, Indexed in DOAJ, ISSN 2012-9564 (Print), ISSN 2012-9572 (Online)

Editor: M. Vlada (Guest Editor),Volume 2 Issue-1 – Special Issue on Computer Science for Future Education International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA) – 2012, ISSN 2012-9564 http://www.ijcsra.org/current-issue/v2i1,  INREWI, London, Indexed in DOAJ, ISSN 2012-9564 (Print), ISSN 2012-9572 (Online)

Guest editors: Grigore Albeanu & Marin Vlada,  Annals of Spiru Haret University, Mathematics-Informatics Series, 2010 (VI, special issue), http://anale-mi.spiruharet.ro/, Spiru Haret University Press ISSN: 1841-7833, Index Copernicus

Editor din anul 2003 pentru lucrările CNIV (Conferința Națională de Învățământ Virtual)

http://c3.cniv.ro/?q=2018/proceedings


CNIV 2018, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XVI-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2017, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XV-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2016, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XIV-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, A. Adăscăliței, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2015, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XIII-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D A. Adăscăliței, .M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2014, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XII-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2013, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a XI-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2012, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a X-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2011, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a IX-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2010, Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, editia a VIII-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, http://c3.cniv.ro

CNIV 2009, Lucrarile Conferintei Nationale de Invatamant Virtual, editia a VII-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, http://ww.cniv.ro/2009

CNIV 2008, Lucrarile Conferintei Nationale de Invatamant Virtual, editia a VI-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, http://ww.cniv.ro/2008

CNIV 2007, Lucrarile Conferintei Nationale de Invatamant Virtual, editia a V-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, http://ww.cniv.ro/2007

CNIV 2006, Lucrarile Conferintei Nationale de Invatamant Virtual, editia a IV-a, Rezultate recente (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, http://ww.cniv.ro/2006

CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X973-737-097-X ) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)

CNIV-2004, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Noi tehnologii de E-Learning, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/)

CNIV-2003, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Noi tehnologii de E-Learning,  Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Vaduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae) (ISBN 973-575-822-9) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)

 

M.Ilie_Lista publicatiilor2

Sisteme de operare (Operating Systems)


Welcome to Your Classroom!

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematica si Informatica

Programul de studii: INFORMATICĂ

Sisteme de operare

Anul II, semestrul I

Bine ați venit!

Contact: Conf. univ. dr. MARIN VLADA
Web: http://prof.unibuc.ro/vlada,

http://old.unibuc.ro/prof/vlada_m/

Blog: http://mvlada.blogspot.ro/

Proiecte: c3.cniv.ro, c3.icvl.eu


MOTTO: I’m a bit like an operating system really… „multitasking” between these two OHPs, „interrupting” you, … „sending you to sleep”… (John Bates). “It would appear that we have reached the limits of what is possible to achieve with computer technology, although one should be careful with such statements, as they tend to sound pretty silly in 5 years.” John von Neumann, 1949 (Wobbe Vegter, http://wvegter.hivemind.net/abacus/CyberHeroes/Neumann.htm). Do not forget to be creative! This is an option and a way to happiness. (M. Vlada 2010)

Predicting the Future of Computing: „Readers are invited to make predictions and collaboratively edit this timeline, which is divided into three sections: a sampling of past advances, future predictions that you can push forward or backward in time (but not, of course, into the past), and a form for making and voting on predictions.” The New York Times.

Sursa image: Pleiades Suoercomputer (NASA), www.nas.nasa.gov/hecc/resources/pleiades.html

Descriptori

Course: OPERATING SYSTEMS | Bachelor of Science (Computer Science)      |   Software: Windows, Unix, Linux, Java Platform

Definition. Operating System: the collection of software that directs a computer’s operations, controlling and scheduling the execution of other programs, and managing storage, input/output, and communication resources.

Word keys: Memoria fizică, memoria virtuală, alocarea dinamică a memoriei, algoritmi de paginare, algoritmi de inlocuire a paginii; gestiunea memoriei in Unix si Windows, sincronizarea proceselor, Apeluri Sistem (System Calls),  Maşini Virtuale.

Comentariu introductiv

 • Complexitatea aplicaţiilor de utilizare a calculatorului în diverse domenii de activitate (inclusiv in educatie), a determinat perfecţionarea, atât a sistemelor de operare şi limbajelor de programare, cât şi a tehnologiilor şi platformelor.  Au fost concepute şi elaborate noi sisteme de operare, noi limbaje de programare, noi tehnologii. Dacă în anii ’70 inventarea şi utilizarea microprocesorului au însemnat o revoluţie  în domeniul arhitecturii calculatoarelor, în anii ’90 a fost o adevărată revoluţie, atât în domeniul reţelelor de calculatoare, cât şi în domeniile limbajelor de programare (Java şi JavaScript) şi sistemelor de operare (Linux, Windows). Astfel, au apărut tehnologiile Web. Trebuie menţionate dezvoltarea şi evoluţia limbajului C++ care în anii ’80 a implementat şi dezvoltat modelul orientat spre obiecte (modelul programării obiectuale are rădăcini în limbajele SmallTalk, Lisp etc.) şi programarea orientată spre obiecte (OOP-Object Oriented Programming).
 • Dacă în deceniul 70 (secolul XX) la nivel universitar, erau câteva discipline proprii informaticii, astăzi există domenii complexe ale Informaticii: Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Programare şi Software Engineering, Reţele de calculatoare şi Computing, Baze de date şi sisteme informatice, Programare şi dezvoltare Web, Grafică pe calculator şi realitate virtuală, Geometria computaţională, Modelare şi simulare, Calcul paralel şi distribuit, Inteligenţă artificială şi sisteme expert, Ingineria cunoaşterii.

OBIECTIVE

 • Însusirea conceptelor teoretice ale sistemelor de operare. Cunoasterea si utilizarea sistemelor de operare Windows, Unix, Linux;
 •  Competente privind dezvoltarea deprinderile practice pentru înțelegerea modului de proiectare a aplicațiilor de sistem ce folosesc intensiv serviciile oferite de sistemele de operare studiate.
 • Întelegerea si asimilarea principalelor cunostinte privind conceperea si functiile unui SO. Operare si comenzi in Windows, Unix, Linux
 • Laborator – Consolidarea cunostintelor de la curs prin aplicatii, testari; elaborarea de aplicatii ce folosesc comenzi ale unui SO. Aplicatii si proiecte folosind programare C++, Java

CONȚINUT

1. STRUCTURA SISTEMELOR DE OPERARE: Evolutia sistemelor de operare; Structura si functiile generale ale sistemului de operare; Serviciile Sistemului de Operare; Apeluri Sistem (System Calls); Maşini Virtuale;

2. ADMINISTRAREA UNITATILOR: Organizarea sistemului de I/O, Administrarea directă a I/O cu testare periodică (polling), Administrarea operaţiilor de I/O orientată pe întreruperi, Proiecţia în memorie a I/O, Accesul direct la memorie, Utilizarea zonelor tampon (“buffering”)

3. GESTIUNEA MEMORIEI: Memoria fizică, memoria virtuală, alocarea statică a memoriei, alocarea dinamică a memoriei, alocarea paginată a memoriei, alocarea segmentată a memoriei, algoritmi de paginare; algoritmi de inlocuire a paginii; gestiunea memoriei in Unix si Windows;

4. SISTEMUL DE FISIERE: Conceptul de fişier, Organizarea fişierelor, conceptual de director, alocarea spaţiului pentru fişiere pe disc, evidenţa spaţiului liber de pe disc, operaţii cu fişiere, implementarea sistemului de fişiere,  performanţele sitemului de fişiere, fiabilitatea sistemului de fişiere, gestiunea blocurilor libere, Protectia si securitatea datelor (sistem de autentificare, sistem de autorizare, protectia resurselor, protectia memoriei);  

5. GESTIUNEA PROCESELOR: Stările unui proces, paralelismul proceselor, sincronizarea proceselor, comunicarea intre procese, probleme clasice de coordonare a proceselor, Planificarea proceselor, interblocarea proceselor, fire de executie, schema generală de planificare; criterii de performanţa (algoritmi de planificare, algoritmul Round Robin), diagrama stărilor unui proces (procese si threaduri, comutarea proceselor, procese Unix si Windows).

LABORATOR/SEMINAR ÎN SISTEM TUTORIAL

1. STRUCTURA SISTEMELOR DE OPERARE: Evolutia sistemelor de operare; Structura si functiile generale ale sistemului de operare; Serviciile Sistemului de Operare; Apeluri Sistem (System Calls); Maşini;

2. GESTIUNEA MEMORIEI: Memoria fizică, memoria virtuală, alocarea statică a memoriei, alocarea dinamică a memoriei, alocarea paginată a memoriei, alocarea segmentată a memoriei, algoritmi de paginare; algoritmi de inlocuire a paginii; gestiunea memoriei in Unix si Windows;

3. SISTEMUL DE FISIERE: Organizarea fişierelor, conceptual de director, alocarea spaţiului pentru fişiere pe disc, evidenţa spaţiului liber de pe disc;

4. PROTECTIA DATELOR:  Protectia si securitatea datelor (sistem de autentificare, sistem de autorizare, protectia resurselor, protectia memoriei);

5. GESTIUNEA PROCESELOR: Stările unui proces, paralelismul proceselor, sincronizarea proceselor, comunicarea intre procese, probleme clasice de coordonare a proceselor;

6. GESTIUNEA PROCESELOR: Planificarea proceselor, interblocarea proceselor, fire de executie, schema generală de planificare; criterii de performanţa (algoritmi de planificare, algoritmul Round Robin)

EVALUARE. Teme si subiecte pentru PROIECTE

NOTA. Evaluarea cunostintelor/competenţelor: prezentarea (face-to-face) unui proiect (teme A si B, intrebari/subiecte). Proiectul este un fisier format .doc ce descrie o tema privind studiul, analiza, testarea facilitatilor, comenzilor, etc., folosind explicatii, comparatii, scheme, capturi de imagini, etc. si este reprezentat pe suport CD si suport hartie..Relevante sunt: argumentele demonstrative, analizele si testarile, aplicatiile executate. Nu se accepta suport Stick/Flash Memory.
Teme si subiecte pentru PROIECTE: Fisier de tip .pdf ! TEME-PROIECTE

Exemple: Fisier de tip .doc ! Proiect-1 SOFisier de tip .rar ! Proiect-2 SOFisier de tip .pdf ! Proiect-3 SOFisier de tip .rar ! Proiecte-4 SO

Bibliografie

 1. Silberschatz A., Galvin P.B. and Gagne G., Operating Systems Concepts, 8th edn. John Wiley & Sons, 2009
 2. A. Tanenbaum, Sistemede operare moderne, Ed.Teora, 2004
 3. A. Tanenbaum, Goodman, J. R., Organizarea structurata a calculatoarelor, Ed. Byblos, 2004
 4. Deitel H., Operating Systems 3/e, Ed. Prentice Hall, 2004
 5. Silberschatz A. Operating Systems Concepts.Seventh Edition, Wesley Publishing Company, 2006
 6. Tanenbaum A. Modern Operating Systems, Pretince Hall, 2002
 7. Gh. Dodescu, A. Vasilescu, B. Oancea- Sisteme de operare, Editura Economica, 2003
 8. Sorin Adrian Ciureanu- Sisteme de Operare -Editura Printech.2004
 9. D. Acostachioaie, Administrarea si configurarea sistemelor Linux, Ed. Polirom,2003
 10. S. Burada, G. Ciobanu, Atelier de programare in retele de calculatoare, Ed. Polirom, 2001
 11. L. Peterson, B. Davie, Retele de calculatoare: o abordare sistemica, ALL/Teora, Ed. Morgan Kaufmann, 2001/2004
 12. M. Vlada, Sisteme de operare, Universitatea din Bucuresti, tutorial, curs On line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Seiso/
 13. M. Vlada, Informatica, Ed. Ars Docendi, 1999 (exista la Biblioteca FMI si BCU) – sect. 4.8 si 5.1-5.5

Notes

 1. List of Operating Systems: http://www.operating-system.org/
 2. Liste of Operatimg Systems: http://en.wikipedia.org/
 3. GNU Operating Systems: http://www.gnu.org/
 4. Operating Systems: http://www.google.com/
 5. Operating Systems Articles: http://www.articlesbase.com/
 6. Memory Virtual: Peter J. Denning is best known for pioneering work in virtual memory. He was a pioneer in the development of principles for operating systems and contributed the memory management methods used in all operating systems.. Read more: http://mvlada.blogspot.com/2011
 7. The von Neumann Architecture of Computer Systems (http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/von_neumann.php , Istrail si Solomon Marcus: http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/papers/Istrail-Marcus012912FINAL.pdf)
 8. Von Neumann, J. 1981. First draft of a report on the EDVAC.” In Stern, N. From ENIAC to Univac: An Appraisal of the Eckert-Mauchly Computers. Digital Press, Bedford, Massachusetts, http://www.csupomona.edu/~hnriley/www/VonN.html
 9. John von Neumann’s EDVAC Report 1945  John von Neumann’s 1945 on June 30 by Hungarian mathematician John von Neumann (1903-1957) , http://www.velocityguide.com/computer-history/john-von-neumann.html
 10. http://www.wps.com/projects/EDVAC/
 11. The Virtual Von Neumann Architecture and the global computer
 12. http://meta-artificial.blogspot.com/2005/07/virtual-von-neumann-architecture.html

Definition. Assembler: Assembly language is the uncontested speed champion among programming languages. An expert assembly language programmer will almost always produce a faster program than an expert C programmer.

Machines have so much memory today, saving space using assembly is not important. If you give someone an inch, they’ll take a mile. Nowhere in programming does this saying have more application than in program memory use. For the longest time, programmers were quite happy with 4 Kbytes. Later, machines had 32 or even 64 Kilobytes. The programs filled up memory accordingly. Today, many machines have 32 or 64 megabytes of memory installed and some applications use it all. There are lots of technical reasons why programmers should strive to write shorter programs, though now is not the time to go into that. Let’s just say that space is important and programmers should strive to write programs as short  as possible regardless of how much main memory they have in their machine.

Source:  The Art of Assembly Language Programming, Spring 2008, Yale University, http://flint.cs.yale.edu/cs422/doc/art-of-asm/pdf/ (pdf)

Ex.: prog1.asm
==================
.model small
.stack
.data
 a db 00110000b
.code
start:
mov ax,@data
mov ds,ax
 mov bl,01010000b
 mov al,a
 not al  ;AL=11001111b  
 mov al,a
 and al,bl ;AL=00010000b
 mov al,a
 or al,bl ;AL=01110000b
 mov al,a
 xor al,bl ;AL=01100000b
mov ah,4ch
int 21h
end start
===================

TextBook vs. Tablet PC

The „Smart education” Project: 2015. S. Korea to digitise school books  | Coreea de Sud schimbă manualele cu Tablete PC

The South Korean government has said it plans to digitise all textbooks for elementary, middle and high school students by 2015. This plan for „smart education” is aimed at helping students create their own study pattern, and lighten their backpacks. Source: http://www.channelnewsasia.com/

Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei din Corea de Sud a anunţat un plan pentru migrarea de la manualele şcolare clasice, pe suport de hârtie, la manuale în format electronic. Ministerul a alocat proiectului suma de aproximativ două miliarde de dolari, iar tranziţia urmează să se finalizeze în 2015, când se estimează că toţi elevii din învăţământul primar vor beneficia de noile manuale, precum şi de dispozitive hardware corespunzătoare, tablet PC-uri sau telefoane smart. În următorii ani autorităţile trebuie să se asigure că toate materialele didactice vor fi digitalizate. Toţi elevii sud coreeni vor primi gratuit tabletele digitale, iar manualele vor fi disponibile pentru descărcare de pe serverele ministerului, prin intermediul reţelelor WiFi locale.” Sursa: http://portal.edu.ro/index.php/articles/11512

Tablet PC – calculator portabil al cărui ecran (de regulă cu o diagonală de 12 inchi) îndeplineşte o funcţie dublă: cea de afişare a informaţiei şi interfaţă de manipulare a calculatorului (de obicei prin intermediul unui stylus -unealtă de scris sub forma unei mini-baghete din material plastic sau metal având la vârf o bobiţă din plastic, folosită pentru interacţiunea cu ecranele tactile rezistive, sau folosind degetele – touch). Primul tablet a fost lansat în 2001 de către Microsoft şi folosea Windows XP Tablet PC Edition.


Tipuri de Tablet PC: a) tip broşură ; b) tip placă; c) tip decapotabil; d) tip hibrid.  Tablet-slate-formBooklet formMedical tabletconvertible laptop tablet pchybrid tablet pc

Sursa: http://www.it4fans.ro/ 


Mobile Technology and Communications

Topics: Mobile Learning (m-Learning), Mobile Network Technology, Mobile software, Mobile Internet, Mobile dating, Health impact, Mobile phone features

M-learning’ is the follow up of E-learning and which originates from D-learning (distance learning). M-learning is the delivery of education to the students who are not having fixed location or who prefer to use mobile phone technology for learning. The rapid growth in the mobile and communication sector make it possible to develop new forms of education. M-learning means delivery of education by means of the mobile phone devices, PDAs and audio players. M-learners seek the lessons in the small format.” Ref.: http://www.networktutorials.info/

Mobile Technologies

HARDWARE:iPad, iPhone, Smartphone, Tablet PC. SOFTWARE: Operating Systems – iOS, Android, Windows Phone 7, BlackBerry, Chrome OS tablet, WebOS, MeeGo

Companies (Manufacturers): Apple, Google, Microsoft, Research in Motion (RIM) Mobile Services and Apps (Apple, Google, Microsoft): iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone7. Ref.: www.agora.ro/conferinta/programatica-2011-mobile-services-and-apps

Tehnologia secolului 21

IBM PureSystems – sistemele de calcul noi de tip „sisteme expert integrate”.

– Design „Scale-In”: Integrează servere, sisteme de stocare şi reţele de calculatoare.
– Modele de expertiză: IBM încorporează expertiză tehnologică şi industrială prin intermediul aplicaţiilor software.
– Integrare cu mediul „Cloud”: Sistemele din familia PureSystems sunt create pentru mediul „Cloud Computing”.
Detalii:
http://www.agora.ro/stire/ibm-lanseaza-o-noua-era-a-sistemelor-de-calcul
http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/37378.wss


Cloud computing Microsoft Azure Platform

The Windows Azure Platform is a Microsoft cloud platform used to build, host and scale web applications through Microsoft datacenters. Windows Azure Platform is thus classified as platform as a service and forms part of Microsoft’s cloud computing strategy, along with their software as a service offering, Microsoft Online Services.

The Windows Azure Platform provides an API built on REST, HTTP and XML that allows a developer to interact with the services provided by Windows Azure. Microsoft also provides a client-side managed class library which encapsulates the functions of interacting with the services. It also integrates with Microsoft Visual Studio so that it can be used as the IDE to develop and publish Azure-hosted applications. Windows Azure became commercially available on 1 Feb 2010.

Running applications on machines in an Internet-accessible data center can bring plenty of advantages. Yet wherever they run, applications are built on some kind of platform. For on-premises applications, this platform usually includes an operating system, some way to store data, and perhaps more. Applications running in the cloud need a similar foundation. The goal of Microsoft’s Windows Azure is to provide this.

Sharding with SQL Azure

Database sharding is a technique of horizontal partitioning data across multiple physical servers to provide application scale-out. SQL Azure is a cloud database service from Microsoft that provides database functionality as a utility service, offering many benefits including rapid provisioning, cost-effective scalability, high availability and reduced management overhead. SQL Azure combined with database sharding techniques provides for virtually unlimited scalability of data for an application.

Source: http://www.microsoft.com/windowsazure/whitepapers/

Case Studies: http://www.microsoft.com/windowsazure/evidence/

Premieră în 2011 pentru România:

Modulul de publicare a informaţiilor pe Internet (Sistemul informatic pentru examenele naţionale – realizat de Siveco Romania) a folosit platforma de Cloud computing Microsoft Azure, ceea ce asigură disponibilitate permanentă, capacitate de calcul practic infinită, redundanţă şi securitate a informaţiilor. Acest modul a fost conceput special pentru a face faţă atât unui număr foarte mare de accesări simultane, cât şi posibilelor atacuri menite să întrerupă disponibilitatea serviciilor furnizate.

Conform www.trafic.ro, pe 12 iulie 2011 s-a înregistrat un nou record de vizitatori unici pentru http://portal.edu.ro, cu 828.935 într-o singură zi şi peste 24 de milioane de afişări.  Cele mai accesate site-uri ale portalului au fost http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro şi http://titularizare.edu.ro. Sursa: http://portal.edu.ro/index.php/articles/news/11492.


Despre primele calculatoare electronice

Primele in lume

1946: primul calculator electronic pe scara larga, de uz general, complet operational, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), finantat de armata SUA, utilizat la calculul tabelelor balistice de artilerie, proiectarea bombei cu hidrogen etc.; La 30 iunie 1945 se publica celebrul raport al lui John von Neumann intitulat First Draft of a Report on the EDVAC (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer), Moore School of Electrical Engineering, care continea 43 de pagini. John von Neumann – stralucit matematician – este atras inca din anul 1944 la proiectul ENIAC.

John von Neumann Page at Brown University
Ref.: http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/von_neumann.php

John Von Neumann: The Scientific Genius Who Pioneered the Modern Computer, Game Theory, Nuclear Deterrence, and Much More.John von Neumann Page - Brown University

John von Neumann is widely regarded as the greatest scientist of the 20th century after Einstein. Born in Budapest in 1903, John von Neumann grew up in one of the most extraordinary of scientific communities.

1949: calculatorul EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) primul calculator electronic complet echipat, operational, cu programe memorate

1951: calculatorul UNIVAC I, primul calculator electronic comercial de mare succes, derivat din BINAC. Costa 250 000 $, s-au construit 48 de sisteme!

1952: primul calculator comercial IBM 701 Electronic Data Processing Machines

Primele in Romania

1957: CIFA 1 primul calculator romanesc, de la Bucuresti, realizat la Institutul de Fizica al Academiei, Magurele (ing. Victor Toma); Romania este a 8-a tara din lume care construieste un asemenea calculator si a doua dintre fostele tari socialiste, dupa fosta URSS [Draganescu]. Au urmat: CIFA-2 cu 800 de tuburi electronice (1959), CIFA-3 pentru Centrul de calcul al Universitatii din Bucuresti (1961), CIFA-4 (1962).

1961: calculatorul MECIPT – Masina Electronica de Calcul a Institutului Politehnic Timisoara; Aplicatii (calcule pentru rezistenta) realizate pe MECIPT-1 [Farcas] in perioada 1961-1964: proiectarea cupolei pavilionului expozitional Bucuresti, actual Romexpo (acad. D. Mateescu, programator ing. V. Baltac); proiectarea barajului Vidraru de pe Arges (18 zile in loc de 9 luni manual)

1963: DACICC calculator realizat de Institutului de Calcul al Academiei, Filiala Cluj-Napoca

Ref.: MAESTRI AI INGINERIEI CALCULATOARELOR (Lucian N. Vintan ), Universul ingineresc nr. 16/2007 – http://www.agir.ro


mandela.jpg einstein.jpg

Conf. dr. Marin Vlada,Universitatea din București, 22 Februarie 2018

M.Ilie_Lista publicatiilor2

INFORMATICĂ


Welcome to Your Classroom!

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie

Programele de studii: Chimie  & Biochimie Tehnologică

INFORMATICĂ

Anul I, 2017/2018, semestrul II

Bine ați venit!

=====================================

Contact: Conf. univ. dr. MARIN VLADA
Web: http://prof.unibuc.ro/vlada,

http://old.unibuc.ro/prof/vlada_m/

Blog: http://mvlada.blogspot.ro/

Proiecte: c3.cniv.ro, c3.icvl.eu

Azotul din ADN-ul nostru, calciul
din dinţii noştri, fierul din sângele
nostru, carbonul din plăcintele
noastre cu mere au fost produse
în interiorul stelelor aflate în
colaps gravitaţional.
Noi suntem făcuţi din materie stelară.
Carl Edward Sagan (1934-1996),
american astronomer, cosmologist,
astrophysicist, astrobiologist.

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: rz1zcx): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIzNDgyOTY1MTVa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!


Bibliografie – Tutoriale Curs + Laborator

Bibliografie: Tutoriale (Curs + Laborator), M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012

DESCRIERE: www.librariaeminescu.ro | https://editura-unibuc.ro

Cartea destinată studenţilor de la „Ştiinţe” nu este un curs de Matematică, de Statistică sau de Analiză numerică, şi nici curs de Chimie, Fizică sau Biologie. Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru „Ştiinţe”. Detalii www.agora.ro

OBIECTIVE: ÎNVĂŢARE PROFUNDĂ – Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conceptele şi conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru chimie. Software: MS Excel, Symys Draw, JS Draw, ChemSketch, Chem Draw, ChemOffice 16.

EVOLUȚIA CURSULUI: 1992 – „Programarea calculatoarelor” (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare, limbaje de programare; calculatoare IBM PC, sistemul de operare MS-DOS, limbajul de programare Pascal) ; 1998 – „Informatică” (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare; calculatoare IBM PC, sistemul de operare Windows, sistemul de rezolvare Eureka); 2002 – „Informatică” (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare; PC, sistemul de operare Windows, sistemul Internet, programele Word si Excel); 2012 – „Informatică” (conținutul actual).


Premieră la Facultatea de Chimie: anul 2016, prima admitere la „Chimie medicală”; anul 2017, prima admitere la „Chimie farmaceutică”

Bibliografie: Tutoriale (Curs + Laborator)
M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.). DESCRIERE: www.chimie.unibuc.ro | https://editura-unibuc.ro

 • Prezentul curs de “Statistică matematică și Informatică” destinat studenţilor din anul I de la “Chimie medicală și farmaceutică” nu este un curs de Chimie sau Fizică, ci unul transdisciplinar, ce abordează concepte, metode, proceduri susținute de produse software, oferite de Matematică, Statistică și Informatică, în studiul fenomenelor și proceselor.
 • Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru “Chimie medicală și farmaceutică”.
 • Software: MS Excel, Symys Draw, JS Draw, ChemSketch, Chem Draw, ChemOffice 16.

 Resurse digitale

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: rz1zcx): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIzNDgyOTY1MTVa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!

TUTOTIALE: CURS + LABORATOR

„Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor”

Ştefan Procopiu, fizician şi inventator

Software pentru chimie.

Chemistry Software. Utilizarea de software pentru rezolvarea problemelor de chimie.

Ref.:
http://mvlada.blogspot.ro/2017/05/software-pentru-chimie.html
http://c3.cniv.ro/?q=2017/ch-software

Fișa disciplinei: https://www.scribd.com/
Teme și aplicații Laborator: https://www.scribd.com/


Evaluarea/Colocviu

Evaluarea (Colocviul) la cursul de STATISTICĂ & INFORMATICĂ

A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator: erori si propagarea erorilor, parametrizarea si rezolvarea problemelor (Excel), Indicatori statistice, Metoda celor mai mici pătrate (MCMMP), Modele de aproximare liniare (dreapta de regresie) și neliniare, comparația modelelor (coeficientul R2), rezolvarea ecuațiilor și a sistemelor, tabelarea funcțiilor și scenarii în Excel, reprezentarea moleculelor, structurilor și reacțiilor chimice folosind Symyx / ChemSketch / JSDraw / BIOVIO Draw.

B) Susținerea “face to face” și prezentarea unui Proiect ce va cuprinde (enunțuri + rezolvări):

1. FC-1 (foaia de calcul 1) – parametrizarea și rezolvarea unei probleme folosind Excel. Calcule folosind indicatori statistici;
2. FC-2 (foaia de calcul 2) – Aplicație privind prelucrarea statistică a datelor experimentale sau o problemă ce necesită modele de aproximare liniare (căutarea din cele 5 modele) ;
3. FC-3 (foaia de calcul 3) – o problemă ce necesită modele de aproximare liniare/neliniare (căutarea din cele 5 modele);
4. O prezentare PPT sau Prezi de 7-8 slide-uri, primele să reprezinte o sinteză de conținut pentru FC-1, FC-2, FC-3, iar ultimele să cuprindă reprezentări pentru molecule și reacții chimie folosind ISIS/Draw sau JSDraw.

OBSERVAȚIE: Conținutul digital al proiectului se va descărca prin e-mail la Laboratorul de informatică.
OBSERVAȚIE. Fiecare student are stocat proiectul ca atasare în e-mailul personal, iar când va fi prezentat la Colocviu, va descărca fișierele la Laboratorul de Informatica.

Nota finală: FC1 = 2 puncte, FC2= 2 puncte, FC3=3 puncte, (70 % , 7 puncte)
PPT=1 punct, Intrebari cu raspunsuri corecte=1 punct
TOTAL = 9+1 oficiu=10
– la FC1 – dacă problema este prea simplă, în comparație cu problema “vase cu azot”, punctaj = 0 (Tema 3, Laborator nr. 2, Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2012/iun/22_16_34_21TEME-Laborator-2012.pdf).
– la FC2 – dacă nu sunt elaborate cele 5 modele și nu se arată cum s-a ales (din cele 5 modele) modelul liniar, se depunctează cu 1 punct
– la FC3 – dacă nu sunt elaborate cele 5 modele și nu se arată cum s-a ales (din cele 5 modele) modelul lneliniar, se depunctează cu 1 punct

– la prezentarea PPT, dacă nu există editare de formule și reacții chimice cu software specializat si nu se poate proba editarea, se depunctează cu 0.5 puncte
– dacă prezentarea este realizată cu Prezi, se adaugă 1 punct
– dacă la 1-2 intrebări primite, răspunsurile sunt incorecte, se scade 1 punct
– daca studentul nu poate să reproducă unele calcule și editări/reprezentări din Proiect, se scade 1 punct.
OBSERVAȚIE: În cazurile când, în proiect apar erori de calcul sau reprezentări greșite, studentul este invitat să le corecteze; dacă acesta reușeste să-si corecteze greșelile, poate primi 0.5.puncte; altfel să fie depunctat cu 0.5 puncte.
Extras din FIȘA Disciplinei
10. Evaluare

Tip activitate[1] 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator ; Corectitudinea răspunsurilor –înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii tratate la curs
B) Susţinerea şi prezentarea proiectului la calculator; Rezolvarea corectă a aplicatiilor si problemelor.
– Întrebări pe baza temelor de la curs şi laborator
– Întrebări pe baza aplicaţiilor practice ce rezolva diverse probleme alese prin opţiunea studentului
70%
10.5.1. Laborator/Seminar Corectitudinea răspunsurilor – însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii tratate la laborator. – Rezolvarea corecta a temelor pe parcursul semestrului. Obţinerea rezultatelor corecte la temele de la laborator Temele de laborator se analizează şi se testează în prezenţa studenţilor. 30%
10.5.2. Laborator (Lp)
10.5.3. Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
a) nota 5 (cinci) pentru realizarea a 80% a temelor de laborator şi răspunsuri corecte din problematica de la curs 50%
b) explicaţii corecte de elaborare a proiectului; realizarea sarcinilor pentru temele de laborator şi elaborarea punctelor 1,2 şi 4 pentru proiect

 

mandela.jpg einstein.jpg

Conf. dr. Marin Vlada,Universitatea din București,07 Februarie 2018


[1]SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator; P – proiect, lucrări practic

M.Ilie_Lista publicatiilor2

STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ


Welcome to Your Classroom!

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie

Programele de studii: Chimie medicală & farmaceutică

STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Anul I, 2017/2018, semestrul II

Bine ați venit!

=====================================

Contact: Conf. univ. dr. MARIN VLADA
Web: http://prof.unibuc.ro/vlada,

http://old.unibuc.ro/prof/vlada_m/

Blog: http://mvlada.blogspot.ro/

Proiecte: c3.cniv.ro, c3.icvl.eu

Azotul din ADN-ul nostru, calciul
din dinţii noştri, fierul din sângele
nostru, carbonul din plăcintele
noastre cu mere au fost produse
în interiorul stelelor aflate în
colaps gravitaţional.
Noi suntem făcuţi din materie stelară.
Carl Edward Sagan (1934-1996),
american astronomer, cosmologist,
astrophysicist, astrobiologist.

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: y9tnajl): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIyNjYyNDU5ODFa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!


Premieră la Facultatea de Chimie: anul 2016, prima admitere la „Chimie medicală”; anul 2017, prima admitere la „Chimie farmaceutică”

Bibliografie – Tutoriale Curs + Laborator

Bibliografie: Tutoriale (Curs + Laborator)
M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.). DESCRIERE: www.chimie.unibuc.ro | https://editura-unibuc.ro

 • Prezentul curs de “Statistică matematică și Informatică” destinat studenţilor din anul I de la “Chimie medicală și farmaceutică” nu este un curs de Chimie sau Fizică, ci unul transdisciplinar, ce abordează concepte, metode, proceduri susținute de produse software, oferite de Matematică, Statistică și Informatică, în studiul fenomenelor și proceselor.
 • Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru “Chimie medicală și farmaceutică”.
 • Software: MS Excel, Symys Draw, JS Draw, ChemSketch, Chem Draw, ChemOffice 16.

 Resurse digitale

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: y9tnajl): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIyNjYyNDU5ODFa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!

TUTOTIALE: CURS + LABORATOR

„Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor”

Ştefan Procopiu, fizician şi inventator

Software pentru chimie.

Chemistry Software. Utilizarea de software pentru rezolvarea problemelor de chimie.

Ref.:
http://mvlada.blogspot.ro/2017/05/software-pentru-chimie.html
http://c3.cniv.ro/?q=2017/ch-software

Fișa disciplinei: https://www.scribd.com/
Teme și aplicații Laborator: https://www.scribd.com/


Evaluarea/Colocviu

Evaluarea (Colocviul) la cursul de STATISTICĂ & INFORMATICĂ

A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator: erori si propagarea erorilor, parametrizarea si rezolvarea problemelor (Excel), Indicatori statistice, gruparea în clase, Eliminarea valorilor aberante, Funcții de probabilitate și functii de repartiție, Estimarea și testarea ipotezelor statistice, Metoda celor mai mici pătrate (MCMMP), Modele de aproximare liniare (dreapta de regresie) și neliniare, comparația modelelor (coeficientul R2), rezolvarea ecuațiilor și a sistemelor, tabelarea funcțiilor și scenarii în Excel, reprezentarea moleculelor, structurilor și reacțiilor chimice folosind
Symyx / ChemSketch / JSDraw / BIOVIO Draw.

B) Susținerea “face to face” și prezentarea unui Proiect ce va cuprinde (enunțuri + rezolvări):

1. FC-1 (foaia de calcul 1) – parametrizarea și rezolvarea unei probleme folosind Excel. Calcule folosind indicatori statistici;
2. FC-2 (foaia de calcul 2) – Aplicație privind prelucrarea statistică a datelor experimentale: gruparea in clase/intervale; eliminarea valorilor aberante; estimarea și testarea ipotezelor statistice;
3. FC-3 (foaia de calcul 3) – o problemă ce necesită modele de aproximare liniare/neliniare (căutarea din cele 5 modele);
4. O prezentare PPT sau Prezi de 7-8 slide-uri, primele să reprezinte o sinteză de conținut pentru FC-1, FC-2, FC-3, iar ultimele să cuprindă reprezentări pentru molecule și reacții chimie folosind ISIS/Draw sau JSDraw.

OBSERVAȚIE: Conținutul digital al proiectului se va descărca prin e-mail la Laboratorul de informatică.
OBSERVAȚIE. Fiecare student are stocat proiectul ca atasare în e-mailul personal, iar când va fi prezentat la Colocviu, va descărca fișierele la Laboratorul de Informatica.

Nota finală: FC1 = 2 puncte, FC2= 2 puncte, FC3=3 puncte, (70 % , 7 puncte)
PPT=1 punct, Intrebari cu raspunsuri corecte=1 punct
TOTAL = 9+1 oficiu=10
– la FC1 – dacă problema este prea simplă, în comparație cu problema “vase cu azot”, punctaj = 0 (Tema 3, Laborator nr. 2, Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2012/iun/22_16_34_21TEME-Laborator-2012.pdf).
– la FC2 – dacă nu sunt elaborate cele 5 modele și nu se arată cum s-a ales (din cele 5 modele) modelul liniar, se depunctează cu 1 punct
– la FC3 – dacă nu se dau explicații relevante privind prelucrările statistice realizate, se depunctează cu 1 punct

– la prezentarea PPT, dacă nu există editare de formule și reacții chimice cu software specializat si nu se poate proba editarea, se depunctează cu 0.5 puncte
– dacă prezentarea este realizată cu Prezi, se adaugă 1 punct
– dacă la 1-2 intrebări primite, răspunsurile sunt incorecte, se scade 1 punct
– daca studentul nu poate să reproducă unele calcule și editări/reprezentări din Proiect, se scade 1 punct.
OBSERVAȚIE: În cazurile când, în proiect apar erori de calcul sau reprezentări greșite, studentul este invitat să le corecteze; dacă acesta reușeste să-si corecteze greșelile, poate primi 0.5.puncte; altfel să fie depunctat cu 0.5 puncte.
Extras din FIȘA Disciplinei
10. Evaluare

Tip activitate[1] 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator ; Corectitudinea răspunsurilor –înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii tratate la curs
B) Susţinerea şi prezentarea proiectului la calculator; Rezolvarea corectă a aplicatiilor si problemelor.
– Întrebări pe baza temelor de la curs şi laborator
– Întrebări pe baza aplicaţiilor practice ce rezolva diverse probleme alese prin opţiunea studentului
70%
10.5.1. Laborator/Seminar Corectitudinea răspunsurilor – însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii tratate la laborator. – Rezolvarea corecta a temelor pe parcursul semestrului. Obţinerea rezultatelor corecte la temele de la laborator Temele de laborator se analizează şi se testează în prezenţa studenţilor. 30%
10.5.2. Laborator (Lp)
10.5.3. Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
a) nota 5 (cinci) pentru realizarea a 80% a temelor de laborator şi răspunsuri corecte din problematica de la curs 50%
b) explicaţii corecte de elaborare a proiectului; realizarea sarcinilor pentru temele de laborator şi elaborarea punctelor 1,2 şi 4 pentru proiect

 

mandela.jpg einstein.jpg

Conf. dr. Marin Vlada,Universitatea din București,07 Februarie 2018


[1]SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator; P – proiect, lucrări practice.