Structura foliculilor ovarieni la vertebratele inferioare

Lucrări practice de Geologie fizică I

corespunzătoare studenților din anul I, Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea din București

Materiale utile pentru lucrările practice:
MINERALE
ROCI MAGMATICE
Structura foliculilor ovarieni la vertebratele inferioare

Geologie generală

Cursul se adresează studenților din anul I, Facultatea de Geografie, specializările: Hidrologie-Meteorologie, Planificare Teritorială și Turism, forma de învățământ ZI, Universitatea din București.

Bibliografie obligatorie pentru examen:

ȚICLEANU, N., PAULIUC, S., 2003, Geologie generală – curs pentru studentii anului I ai Facultăţii de Geografie. 207 p., Editura Universitară Bucureşti.

Curs Geologie generala Ticleanu and Pauliuc_2003

Bibliografie selectivă:

ANASTASIU, N., 1981, Minerale şi roci sedimentare – determinator, 358 p., Tipografia Universităţii Bucureşti.

DRAGOMIR, B.P., 2002, Geologie fizică, 318p., Editura Universităţii Bucureşti.

DRAGOMIR, B.P., ANDROHOVICI, A., 2001, Geologie fizică – lucrări practice, 131p., Editura Universităţii Bucureşti.

LAZĂR, I., BARBU, V., PĂUNESCU, O., 2009. Geologie generală – Note de curs şi lucrări practice pentru studenţii Facultăţii de Geografie., 76 p., Ed. Credis

 

Structura foliculilor ovarieni la vertebratele inferioare

Lector dr. ing. Mihaela Grădinaru

Curriculum vitae_februarie 2017

______________________________________________________________________________

Cursuri

Microfaciesuri carbonatice
Geologie generală
Stratigrafie și reconstituiri de paleomedii în bazinele marine

Lucrări practice

Microfaciesuri carbonatice
Geologie fizică I
Geologie fizică II
Paleontologie

Practică geologică

Universitatea din București
Facultatea de Geologie și Geofizică,
Departamentul de Geologie,
Bd. N. Bălcescu nr. 1, 010041, București
Tel.: +4021 305 38 11
Email: mihaela.gradinaru@unibuc.ro