Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă

Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă s-a născut la 6-11-1954 în Târgoviște,fiind al treilea din cei patru copii ai soților Maria și Ion Răducă. A absolvit Școala generală din satul Râncăciov,com.Dragomirești,jud.Dâmbovița în 1969. Intre 1969 și 1974 va urma cursurile Seminarului Teologic din București,absolvind ca șef de promoție. După ce a fost admis la Institutul Teologic Universitar din București,în anul universitar 1974-1975, a satisfăcut stagiul militar în Iași.

Intre 1975 și 1979 a urmat cursurile Institutului Teologic din București, pe care îl va absolvi ca șef de promoție. In toamna anului 1979, în urma examenului de admitere, a început cursurile de Doctorat în Teologie, secția sistematică,specialitatea Teologie morală, începând să lucreze sub îndrumarea P.C.Prof.Dr. Dumitru Radu. Primind o bursă de studii în Grecia,va merge la Atena unde va începe cursurile de limbă neogreacă la Universitatea din Atena. După câteva luni se va transfera la Universitatea ,,Aristotel” din Tesalonic. Aici a continuat cursurile de neogreacă la facultatea de Litere și Filosofie (1981),iar la Facultatea de Teologie va lucra sub îndrumarea Prof.Dr.Gheorghios Mantzarides, profesor de Morală și Sociologia Creștinismului. Acesta îi va propune ca subiect de teză tema ,,Instrăinarea și restaurarea omului, în gândirea Sfântului Grigore de Nyssa”.Va urma și cursuri de Dogmatică (cu prof.Dr.Nikos Matzuka și Ioannis Romanides), de Psihologie (prof.Dr.Savros Baloianis), Patrologie(Prof.Dr.Teodor Zisis),de Istoria dogmelor (Prof.Dr.Ioanis Kaloghirou).In paralel,va continua doctorantura în țară.

Primind o bursă de studii din partea Conferinței episcopilor elvețieni,în toamna lui 1982 a continuat pregătirea în vederea Doctoratului, la Universitatea ,,Misericorde”din Fribourg(Elveția). Aici va lucra sub îndrumarea părintelui dominican Prof.Dr,Christoph von Schoenborn,profesor de Teologie Dogmatică (viitorul cardinal al Vienei). La Fribourg a urmat cursuri de Teologie Morală (cu părinții dominicani Prof.Dr.Servais Pinckaers și Pinto de Oliveira),de Filosofie ( Prof.Dr.Em.Levinas,J.D.Philippe,Ruendi Imbach) și Patristică (Prof.Dr.Dirck van Damme O.P.)

La data de 13-11-1984 a susținut teza de Doctorat în Teologie cu titlul ,,Αλλοτριωσις – La chute et la réstauration de l’homme chez Saint Gregoire de Nysse”,fiind declarat Doctor în Teologie,cu calificativul ,,magna cum laude”. A fost primul doctorat obținut în Universitatea din Fribourg de un doctorand de confesiune ortodoxă.

Intors în țară,va definitiva calitatea de doctorand la București cu examenul aprofundat de Admisibilitate, promovat în primăvara lui 1985. A depus teza de doctorat la Institutul teologic Universitar din București în februarie 1986, făcând susținerea ei abia în 26-01-1991,fiind promovat  Doctor în Teologie și la Institutul Teologic Universitar din București.

In luna mai 1986 a dat concurs pentru ocuparea postului de asistent la Institutul Teologic de grad Universitar din București. A câștigat concursul și,cu începere din anul universitar 1986-1987 a funcționat ca asistent la secția Practică a acestui institut. A lucrat cu profesorii :Pr.Dr.Constantin Galeriu, Pr.Dr.Nicolae Necula, Pr.Dr.Ioan Dură și Pr.Dr.Nicu Moldoveanu.

In anul 1994 a devenit lector la disciplina Omiletică și Catehetică. În 1998 a ajuns conferențiar la disciplina Teologie Morală și Spiritualitate Creștină, iar în 2001 va deveni profesor la disciplina Teologie Morală,Spiritualitate Creștină și Bioetică,unde funcționează și în prezent. Din 2001 până în 2008 a fost prodecan al facultății de teologie a Universității din București. Cu începere din nul 2005 a devenit conducător de Doctorat.

Din 1983 este căsătorit cu Doamna Elena-Mioara,de profesie farmacist. Au împreună doi copii. In 20 februarie 1988 tânărul teolog Vasile Răducă a fost hirotonit diacon de fericitul întru adormire patriarhul Teoctist,iar în 22 februarie 1990 a fost hirotonit preot de mitropolitul Nestor al Olteniei. Din 13 aprilie 1990 slujește la Biserica Kretzulescu din București,iar,cu începere din 1993 este parohul Parohiei Bisericii Kretzulescu unde a depus deosebite eforturi în vederea consolidării  și restaurării a bisericii.

Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă,ca delegat al Patriarhiei Române,a participat la diverse întruniri teologice în țară și în străinătate (Sofia,Lunneburg,Leuven,Tessalonic,Sankt.Petersburg,etc).Este secretar al Comisiei de Bioetică a Patriarhiei Române, a fost membru al Comisiei de Bioetică a UNESCO,Filiala România,este reprezentant al B.O.R. în Comisia Interortodoxă de Bioetică, unde a elaborat documentul ,,Etica procreerii umane”. Este membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor,membru al Consiliului Național Bisericesc și al Adunării Naționale a Bisericii Ortodoxe Romîne. Este membru al Comisiei de Bioetică a Fundației ,,Academia Medicală”.

Pentru activitatea depusă ca preot și profesor,P.F.Părinte Patriarh Daniel i-a acordat distincțiile ,,Crucea Patriarhală”(2008) și Ordinul ,,Sanctus Stephanus Magnus”(2011). Actualmente predă Teolgie Morală și Bioetică la cursurile de licență de la Facultatea de Teologie a Universității din București,iar la masterat ține un curs pe patru semestre cu tema ,,Monahismul creștin în secolele IV-VI,în Răsărit și Apus”, studiind începuturile monahismului creștin și spiritualitatea acestuia din perioada mai sus amintită. A avut mai mulți doctoranzi dintre care până în prezent zece au definitivat studiile cu susținerea tezei de doctorat.

Contact

Adresa: Strada Sfânta Ecaterina, Nr. 2-4
Cod Poștal 040155, Sector 4
București, România
Email: raducavasile@yahoo.com