The Power of Learning & Complexity of learning (e-Learning / Digital Education)

The Process of Learning: Future evolution of changes

Procesul de învățare & Puterea învățării: evoluția viitoare a schimbărilor

The Power of Learning: De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea evoluţia cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi/studenţi, profesori, părinţi şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.
Ce fac elevii şi studentii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor? (M. Vlada, eduVision2020, 1st Edition, sept. 2011)

Referințe: M. Vlada, Învățarea ca proces educațional – Opinii, CNIV România, 22 ianuarie 2018, http://c3.cniv.ro/?q=2018/proces-edu
M. Vlada, From Piaget and Vygotsky to Bloom and Gardner [Theory of Cognitive Development (Piaget), Social Development Theory (Vygotsky) , Taxonomy of Learning Domains (Bloom&Anderson), Theory of Multiple Intelligences (Gardner)], http://mvlada.blogspot.ro/2015/01/from-piaget-and-vygotsky-to-bloom-and.html

Procesul învăţării – Principiile constructiviste ale învăţării [Tabelul alăturat: Evoluția modelelor și a teoriilor de învăţare (Ref.: I. Neacșu, 1999)]

 1. Învăţarea este un proces activ în care cel care învaţă foloseşte inputul senzorial şi construieşte sensuri cu ajutorul acestuia;
 2. Oamenii învaţă cum să înveţe pe măsură ce învaţă;
 3. Acţiunea crucială de construire a sensului este una mentală;
 4. Învăţarea implică limbajul: limbajul pe care îl folosim influenţează învăţarea;
 5. Învăţarea este o activitate socială: este în mod intim asociată cu legătura noastră cu alte fiinţe umane cum ar fi profesorii, colegii, familia;
 6. Învăţarea este contextuală: noi nu învăţăm fapte și teorii izolate într-un ţinut abstract din mintea noastră, ci în relaţie cu ceea ce ştim deja, cu ceea ce credem, cu prejudecăţile şi temerile noastre;
 7. Este nevoie de cunoaştere pentru a învăţa: nu este posibil să asimilăm noi cunoştinţe fără sa avem o anume structură dezvoltată pornind de la cunoştinţele anterioare. Cu cât ştim mai multe, cu atât putem învăţa mai multe;
 8. Motivaţia este un concept cheie în învăţare.

Referințe: Woolfolk Anita E., Educational Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1998, p. 280 (apud Valeria Neagovan, Psihologia învăţării, Forme, strategii şi stil, Editura universitară, ed. a III-a, rev., 2013).
Institute for Learning (IFL), Principles of Learning, University of Pittsburgh – USA, http://ifl.pitt.edu/what-we-do-2/principles-of-learning/

OBIECTIVELE ȘCOLII: „Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate.” Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc
„Cea dintâi datorie a şcolii este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâia condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara, fără reservă şi de a avea o încredere nemărginită într’însa şi în viitorul ei.”  Spiru Haret
Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!” N. Iorga

DOGMATISM: „Când te specializezi într-o anumită știință, învață neaparat și istoria ei. Aceasta te lecuiește de dogmatism.”  Lucian Blaga.

Principles of Learning by Institute for Learning (IFL)

Research in education demonstrates that, by working hard, virtually all students are capable of high achievement. These findings have caused educators to recognize the primacy of effort, rather than following ingrained assumptions about innate aptitude. Effort-based education research has started to demonstrate that properly focused student efforts not only yield high achievement for all students, but can actually create ability. People can become smart by working hard at the right kinds of learning tasks.” Institute for Learning (IFL).
Source: Institute for Learning, University of Pittsburghhttp://ifl.pitt.edu/ , The Institute for Learning at the University of Pittsburgh was founded by Lauren Resnick in 1995.

Principles of Learning (http://ifl.pitt.edu/what-we-do-2/principles-of-learning/ ):

 1.  Organizing for Effort
 2.  Fair and Credible Evaluations
 3.  Recognition of Accomplishment
 4.  Academic Rigor in a Thinking Curriculum
 5.  Accountable Talk®
 6.  Socializing Intelligence
 7.   Self-management of Learning

Este nevoie de schimbarea concepţiei cu privire la învăţare. Atâta timp cât profesioniştii din domeniu educaţiei, decidenţii, dar şi beneficiarii persistă în a înţelege prin învăţare cam ce se înţelegea şi acum 100 de ani, nu sunt şanse ca şcoala, educaţia formală, să îi convingă pe tinerii noului mileniu să înveţe. Pentru ei învăţarea e deja redefinită, trebuie să ne-o re-definim şi noi, profesorii.John Dewey (1859-1952), pedagog american

The power of Learning

”Learning is evolution of knowledge over time” (Roger E. Bohn)
„Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” (Chinese Proverb)
„Learning is power” (M. Vlada and R. Jugureanu, CNIV 2007)

„Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai.” Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel in Psihologie si Medicina (1936)

„Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding.” William Arthur Ward

„By learning you will teach, by teaching you will learn.” Latin Proverb
„Learning never exhausts the mind.” Leonardo da Vinci