PCE-55-2017

Nanotuburi de TiO2 spațiate utilizate ca platforme pentru eliberare de medicamente si regenerare osoasa

Director proiect:

Prof. Dr. Abil. Anișoara Cîmpean

Telefon: 021.318.15.75/int 106

Fax : 021.318.15.75/int 102

E-mail: anisoara.cimpean@bio.unibuc.ro

Instituția coordonatoare:

Universitatea din București

Facultatea de Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculara

www.dbbm.bio.unibuc.ro

Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0691

Tipul, numărul proiectului: PCE 55/2017

Titlul proiectului: Nanotuburi de TiO2 spațiate utilizate ca platforme pentru eliberare de

medicamente si regenerare osoasă

Acronim: NanoDelBone

Durata: 30 luni

Buget: 850.000,00 lei

Echipa de cercetare: Fisier de tip .pdf ! Echipa PCE-55

Rezumat:

În ciuda dezvoltării vaste și a utilizării clinice a implanturilor metalice pe bază de titan (Ti) și al statusului lor de “standard de aur” pentru implanturile dentare/ortopedice, în unele cazuri, in vivo, implanturile de Ti sunt încapsulate în țesut fibros, având o rată scăzută de osteointegrare, ce poate duce la respingerea implantului. Pentru a îmbunătăți viabilitatea și performanța biologică a implantului nanotehnologia și strategiile de eliberare locală de medicamente au demonstrat o serie de avantaje prin modificarea suprafeței implanturilor. În acest context, obiectivul principal al proiectului este de a obține noi platforme pentru regenerarea țesutului osos sau ca sisteme de livrare de medicamente. Aceste platforme constau din Ti modificat cu nanotuburi de TiO2 (TNT) spațiate, cu diferite caracteristici morfologice, încărcate cu simvastatină, cunoscută a promova formarea osului (cu sau fără acoperire de PLGA). Scopul proiectului este de a evalua nanotuburi de TiO­2 (TNT) spațiate ca noi platforme pentru regenerarea osoasă și ca sisteme de livrare locală a medicamentelor.

Proiectul NanoDelBone are în vedere o cercetare aprofundată pentru a testa ipoteza conform căreia TNT spațiate încărcate cu medicamente vor îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care au nevoie de implanturi osoase, printr-o potențială recuperare  mai rapidă și un risc redus de eșec sau efecte secundare datorate slabei osteointegrări. Dacă așteptările noastre vor fi îndeplinite, rezultatele obținute vor contribui la o potențială validare a acestui tip de implanturi pe bază de Ti pentru aplicații clinice.

Proiectul reunește două domenii de expertiză, și anume capacitatea excelentă în evaluarea interacțiunilor celule-biomateriale a echipei din cadrul Universității din București, Facultatea de Biologie, și vasta experiență în depunerea electrochimică  și caracterizarea TNT a echipei de cercetare din cadrul Universității Friedrich Alexander, ce va furniza probele care urmează să fie testate.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  1. Evaluarea biologică in vitro a TNT spațiate;
  2. Stabilirea dozei optime și a profilului de eliberare a medicamentului;
  3. Determinarea eficienței TNT spațiate ca vehicule de livrare a medicamentelor prin studii in vitro;
  4. Determinarea eficacității terapeutice in vivo a TNT spațiate încărcate cu medicament.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • Dobândirea de cunoștințe noi privind influența nanotuburilor de TiO2 spațiate asupra celulelor implicate în regenerarea osoasă;
  • Obținerea de modele experimentale și funcționale;
  • Înțelegerea în profunzime a efectelor biologice ale noilor materiale dezvoltate asupra interacțiilor țesut-implant;
  • Diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul paginii web, pentru a informa părțile interesate despre evoluția proiectului;
  • Diseminarea rezultatelor prin intermediul a trei publicații cotate ISI și prin participarea la 4 conferințe internaționale și 1 workshop;
  • Rezultatele obținute vor contribui la obținerea de teze de master (1) și doctorat (1).

PUBLICAȚII

ARTICOLE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *